• Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Územní vymezení

Žambersko a Kralicko

Místní akční plán vzdělávání se zpracovává pro všechny obce ve správním obvodu ORP Žamberk a ORP Králíky.