• Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III

Příští jednání proběhne až v návazném projektu v prosinci 2023

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Lesní MŠ Letokvítek - Lesní klub Letohrad

Mgr. Veronika Peteráčová

Masarykova Základní škola Klášterec nad Orlicí

Mgr. Yvona Franková

Základní škola Jablonné nad Orlicí

PhDr. Simona Mikysková

Střední škola a Základní škola Žamberk 

Mgr. Věra Říčařová

Základní škola a mateřská škola Červená Voda

Mgr. Miroslav Beran