• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Nadané děti

13.12.2023

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
Projekt je realizován v rámci podaktivity 8 Nadané děti.

Nadané děti

Podpůrná skupina pro pedagogy

Hlavním cílem aktivity je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce s nadanými dětmi, nastavení spolupráce mezi pedagogy navzájem, mezi školami a pedagogicko psychologickou poradnou.

Proč je projekt potřebný?
V poslední době zaznamenáváme nárůst nadaných dětí, které mají vysokou inteligenci, talent nebo nadání a vynikají mezi svými vrstevníky. Je potřeba umět tyto děti identifikovat a zvolit vhodnou metodu výuky ve třídě, aby se zamezilo případné frustraci všech žáků. Je důležité poskytnout náležitou podporu pro rozvoj jejich potenciálu a  podpořit tím jejich tvořivost a myšlení.

Co projekt přinese:

Dětem:

 • rozvoj potenciálu a nadání,
 • zvýšení kvality vzdělávání.

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům:

 • schopnost rozpoznat nadané dítě,
 • schopnost  rozvoje potenciálu a nadání dětí,
 • zvýšení pracovních kompetencí,
 • rozšíření dovedností pro výuku,
 • získání nových nápadů a podnětů k výuce,
 • posílení spolupráce s dalšími pracovníky ve vzdělávání,
 • možnost diskuze a zpětné vazby,
 • sdílení zkušeností.

Pracovníkům školských poradenských zařízení:

 • rozšíření dovedností pro předávání zkušeností,
 • získání aktuálního a realistického vhledu do prostředí běžné školy.

 

 

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Kontaktní osoba:

MAP Žamberk a Králíky:

Zapojené školy

 • ZŠ Nádražní Žambek
 • ZŠ Letohrad  Komenského
 • MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
 • Základní škola Erudio Orlicko, š.p.o.

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

13. 12. 2023 – 1. setkání podpůrné skupiny pro pedagogy

Proběhlo 1. setkání podpůrné skupiny pro pedagogy. Jednalo se o úvod do problematiky práce s nadanými dětmi. Pedagogové měli možnost se mezi sebou navzájem seznámit a sdílet své zkušenosti pod vedením tutorů.

31. 1. 2024 – 2. setkání podpůrné skupiny pro pedagogy

Proběhlo 2. setkání podpůrné skupiny pro pedagogy. Probírala se Maslowova pyramida s následnou aplikací na kokrétní příklady v praxi.

24. 4. 2024 – 3. setkání podpůrné skupiny pro pedagogy

Proběhlo 3. setkání podpůrné skupiny pro pedagogy.

Exkurze, semináře a workshopy

29. 5. 2024 – Exkurze do ZŠ Didaktis

Proběhla exkurze do ZŠ Didaktis v Brně. Exkurze byla zaměřena na seznámení s prostředím školy a koncepcí práce s nadanými žáky

 

11. 6. 2024 – Workshop Diferencovaná výuka

Proběhl workshop Diferencovaná výuka se zaměřením na podporu nadaných žáků.