• Logo MAP UO
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Zapojené subjekty

Orlickoústecko a Českotřebovsko

Do projektu MAP se mohou zapojit všichni, kteří se vzdělávání dětí a žáků do 15 let věnují. Ať už se jedná o:

 • školy;
 • školská zařízení;
 • zřizovatele;
 • odbory školství;
 • základní umělecké školy;
 • domy dětí a mládeže, střediska volného času;
 • děti, žáky a žákovské parlamenty;
 • rodiče;
 • nestátní neziskové organizace;
 • zaměstnavatele a firmy;
 • veřejnost;
 • a další.

Do projektu MAP je možné zapojit se kdykoli. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu: map@mas.orlicko.cz. Tímto zapojením se získáte možnost připomínkovat zpracovávané dokumenty a budete pravidelně informováni o aktuální dění v projektu MAP. Budete rovněž zařazeni do seznamu tzv. relevantních aktérů.

V rámci projektů MAP I a MAP II bylo možné realizovat partnerství přes tzv. Memorandum o spolupráci, viz soubory níže. 

Dokumenty

Zapojené subjekty