• Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Příští jednání proběhne v říjnu 2024

Členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Základní škola a mateřská škola Sopotnice

Mgr. Helena Korábová

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí

Mgr. Ludmila Zapletalová

Obec Dlouhá Třebová

Ing. Kateřina Slezáková

Městský úřad Česká Třebová

JUDr. Eva Gibišová

Mateřské centrum Medvídek/zástupce rodičů

Kateřina Fišarová

 

Zápis MAP OP JAK

Zápis MAP III a MAP II