• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti (MAP III)

Příští jednání proběhne až v návazném projektu v prosinci 2023

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Základní škola a Mateřská škola Libchavy
Mgr. Veronika Vaňousová
Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště
Mgr. Andrea Tenenková, DiS.
Základní škola a Mateřská škola Libchavy
Mgr. et Mgr. Eva Adamcová
Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice
Mgr. Marta Přívratská
Základní škola Dolní Dobrouč
Mgr. Zdeňka Krejčová