• Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III

Příští jednání proběhne až v návazném projektu v prosinci 2023

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk

Bc. Iva Pražáková

Základní škola Letohrad, U Dvora

Mgr. Bc. Hana Pavlíčková

Základní škola a mateřská škola Písečná

Mgr. Bc. Eliška Vacková

Gymnázium Žamberk

Mgr. Jitka Moskvová

Speciální základní škola Králíky

Mgr. Iva Nesvadbová (rezignace od 01. 09. 2023)