• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

ŠABLONY - OP Jan Ámos Komenský

13.05.2022

MAS ORLICKO, z.s. poskytuje placené konzultace a poradenské služby školám při čerpání prostředků z Operačního programu Jan Amos Komenský. Tato podpora se vztahuje k čerpání tzv. „šablonových výzev“, kdy každá škola v území má nárok na finanční prostředky dle své velikosti (a počtu žáků).

Dokumentace jednotlivých výzev

Šablony 1
Stav výzvy: vyhlášena, sběr žádostí ukončen, projekty běží
Příjem žádostí: od 25.5.2022 do 28.4.2023, 14:00 hod.
Dokumenty: /sablony-1

 

Šablony 1 - institucionalizace pro školy do 180 žáků
Stav výzvy: vyhlášena, sběr žádostí ukončen, projekty běží
Příjem žádostí: od 25.5.2022 do 28.4.2023, 14:00
Dokumenty: /sablony-1-institucionalizace

 

Aktuálně

26.4.2024 - V souladu s harmonogramem výzev OP JAK se plánuje vyhlášení II. vlny šablon pro školy a školská zařízení v září 2024. I nadále se počítá se šablonami pro mateřské a základní školy vč. školních družin a školních klubů, základní umělecké školy, střediska volného času, střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty.

Pozice Školní speciální pedagog ZŠ, Školní psycholog ZŠ (včetně sdílených) a Sociální pedagog ZŠ nebudou nadále v OP JAK pro ZŠ podporovány, a to s ohledem na institucionalizaci těchto pozic v běžných základních školách. Aktuálně je v legislativním procesu novela zákona č. 561/2004 Sb., jejímž obsahem je právní rámec národního financování výše uvedených pozic s předpokládanou účinností od 1. 1. 2025.

1.10.2023 - Harmonogram výzev OP JAK pro rok 2024 předpokládá vyhlášení výzvy Šablony II v září 2024.

22.2.2023 od 14:00 hod. - Seminář k šablonám OP JAK (možnost přihlášení zde: https://forms.gle/NZjQAvqbA4uNm53CA)

13.9.2022 od 13:00 hodin - on-line https://us02web.zoom.us/j/87697825141) Informativní schůzka pro školy zapojené do projektu PPP ÚO - institucionalizace pozic ŠSP a ŠP

23.6.2022 od 14:00 hod - Šablony I JAK - Seminář pro potencionální žadatele
 

20.6.2022 Setkání pro školy - Šablony I JAK - Institucionalizace pozic školní speciální pedagog a školní psycholog

20.5.2022 Zveřejněno avízo výzvy

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

9.5.2022 - Výzva na Šablony 1 na konci května
Přestože ještě Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK) není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V porovnání se šablonami z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) se v nich objeví několik novinek, které umožní lepší zacílení šablon a sníží administrativní zátěž. Podle nastaveného harmonogramu plánuje Řídicí orgán vyhlásit výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I koncem května 2022.
https://opjak.cz/aktuality/sablony-op-jak-se-blizi/
 
Kontaktní osoby:

Bc. Michaela Skalická

Tel: 733 538 864

E-mail: skalicka@mas.orlicko.cz

 

Mgr. Kristýna Kozelková

Tel: 604 861 186

E-mail: k.kozelkova@mas.orlicko.cz