• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Kyberbezpečnost napříč generacemi

04.12.2023

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
Projekt je realizován v rámci podaktivity 5 Kyberbezpečnost napříč generacemi.

Kyberbezpečnost napříč generacemi

Podpora mezigeneračního učení

Hlavním cílem aktivity je zvýšení povědomí o rizicích, prevence a upozornění na největší fenomény. Posílení mezigeneračních vztahů a edukace rodin v oblasti rizikového chování na internetu.

Proč je projekt potřebný?
Závěry šetření odborných skupin MAP a ukazují na stále vzrůstající rizika spojená s využíváním a naudužíváním internetu u stále mladších žáků. Aktivita nastuvuje strategii naučit žáky i rodiče využívat zařízení a aplikace ku prospěchu a upozornit na rizika spojená v pobytem na internetu. Podporuje dialog mezi žáky a rodiči, případně prarodiči jako cestu k prevenci psychické lability a závislostního chování.

Co projekt přinese:

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům:

 • budou vybaveni nástroji a zdroji, které jim umožní vzdělávat děti o bezpečném chování online,
 • zvýší své profesní kompetence možností spolupracovat s odborníky na digitálním vzdělávání.

Dětem, žákům ZŠ:

 • porozumí rizikům,
 • naučí se kriticky hodnotit on-line informace,
 • budou lépe připraveni na učení se a rozvoj digitálních dovedností v současném i budoucím (např. profesním) životě.

Rodičům dětí a žáků (případně zákonným zástupcům):

 • získají znalosti a dovednosti, které jim pomohou pohybovat se online bezpečně a se schopností chránit sebe i ostatní.

Široké veřejnosti:

 • získá potřebné nástroje a povědomí, aby se mohli aktivně a efektivně podílet na digitálním světě a využívat jeho přínosy s uvědoměním rizik.

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Besedy pro žáky ZŠ proběhly

Termíny besed pro rodiče a prarodiče

 • Beseda proběhne ...

Společná schůzka koordinátorů

 • Schůzka proběhne ...

Kontaktní osoba:

MAP Žamberk a Králíky:

Zapojené školy

 • Základní škola Jablonné nad Orlicí
 • Základní škola Žamberk, Nádražní
 • ZŠ a MŠ Červená Voda
 • Střední škola a základní škola Žamberk

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Besedy

pro žáky ZŠ

ZŠ Jablonné nad Orlicí 29. 2. 2024
Žáci byli rozděleni do skupin podle ročníků a získali informace na téma Sexting a Sociální sítě.

ZŠ a MŠ Červená Voda 3. 5. 2024
Žáci byli rozděleni do skupin podle ročníků a získali informace na téma Kyberšikana v souvislostech, Sexting, Kybergrooming a Sociální sítě.

ZŠ Nádražní Žamberk 15. 5. 2024
Žáci byli rozděleni do skupin podle ročníků a získali informace na téma Kyberšikana v souvislostech, Sexting a Kybergrooming.

SŠ a ZŠ Žamberk 15. 5. 2024
Žáci získali informace na téma Sexting, Kybergrooming a Online podvody.