• Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Dokumenty

Orlickoústecko a Českotřebovsko

Územní vymezení

- Místní akční plán vzdělávání se zpracovává pro všechny obce ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí a ORP Česká Třebová.

Zapojené subjekty

- zapojené subjekty spoluvytvářejí širokou platformu spolupracující subjektů - tzv. partnerství.

Dokumenty MAP

- Finální MAP, formulář plné moci k ŘV, zápisy, dokumenty schválené Řídícím výborem.

Investiční priority

- nedílnou součástí MAP jsou investiční priority.

Aktivity škol a Aktivity spolupráce

- nedílnou součástí MAP jsou Aktivity poskytovatelů vzdělávání a jejich vzájemná spolupráce.

Další