• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro podporu MDF vedoucich k rozvoji KK

Příští jednání proběhne v říjnu 2024

V rámci pracovní skupiny bude probíhat odborná diskuze nad vzniklými otázkami týkající se vzdělávání dětí a žáků. Pracovní skupina a její členové jsou hybnou složkou projektu, kdy její členové diskutují a vytváří výstupy akčního plánování skrze své odborné zaměření a své zkušenosti ze školství. Členové jsou hlavním poradním orgánem RT MAP. V rámci práce této PS a společné výměny zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků.

Složení Pracovní skupiny pro moderní didaktické formy vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí

ZŠ a MŠ Libchavy Mgr. Veronika Vaňousová
ZŠ ČT Habrmanova ulice Mgr. Petra Blaško
MŠ Hnátnice Mgr. Andrea Exlerová
Škola pro mě, z.s. Mgr. Kateřina Kapounová
ZŠ ÚO Komenského 11 Mgr. Ilona Holubářová
Městská knihovna Česká Třebová Mgr. Gabriela Boháčková
MŠ ČT, U Koupaliště Darina Mc Dermott
ZŠ a MŠ Libchavy Mgr. et Mgr. Eva Adamcová
ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice Mgr. Marta Přívratská
ZŠ Dolní Dobrouč Mgr. Zdeňka Krejčová

Zápis MAP OP JAK