• Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Realizační tým

Realizační tým je zodpovědný za průběh projektu MAP v souladu s žádostí o podporu. Spolu s pracovními skupinami vytváří podklady pro jednání Řídícího výboru. 

Realizační tým se skládá z:

  1. Administrativního týmu
  2. Odborného týmu

1. Administrativní tým

Projektová manažerka MAP Ing. Pavlína Slavíková

Řídí celý projekt, administrativní i odborný tým, současně je hlavní kontaktní osobou projektu.

Finanční manažerka MAP

Ing. Radka Krosnářová, DiS.

Zodpovídá za finanční řízení projektu.

Administrativní pracovnice Kateřina Kvítková

Poskytuje podporu celému realizačnímu týmu MAP

2. Odborný tým

Odborná manažerka MAP

Mgr. Jana Plotek Patočková

Zodpovídá za faktickou realizaci odborných aktivit projektu týkajících se akčního plánování v území.

Odborná manažerka MAP Bc. Šárka Šmídová

Zodpovídá za faktickou realizaci odborných aktivit projektu týkajících se implementace akčních plánů
(implementační projekty).

Odborná garantka projektu MAP PhDr. Petra Novotná

Zodpovídá za odbornou stránku projektu.

Kontakty na pracovníky realizačního týmu