• Facebook

  • Logo MAP Žamberk

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Pracovní skupina pro financování

Příští jednání proběhne dne 19. 9. 2024

Členové Pracovní skupiny pro financování se v rámci projektu vyjadřují k výstupům z odborných pracovních skupin, řeší konkrétní potřeby vzniklé v regionu, projednávají a připomínkují dokumenty a výstupy, a v neposlední řadě se aktivně účastní na procesu prioritizace investičních záměrů.

Složení Pracovní skupiny pro financování

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Mgr. Vratislav Šembera
Masarykova Základní škola Klášterec nad Orlicí  Mgr. Petra Pospíšilová
Město Žamberk  Mgr. Roman Pospíšil
odborník - zástupce veřejnosti Mgr. Lucie Kluková
Mateřská škola Letohrad, U Dvora  Mgr. Daniela Marešová

Zápis MAP OP JAK

Zápis MAP III a MAP II