• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Přehled proběhlých aktivit za červen 2019

Přehled proběhlých aktivit za červen 2019
Přinášíme vám přehled proběhlých aktivit a akcí za červen 2019.
 
V SO ORP Žamberk a Králíky proběhly tyto aktivity:
 • 4. června 2019 proběhl závěrečný seminář v rámci Pedagogické diagnostiky dítěte předškolního věku na téma Školní zralost pro skupinu B. Pedagogičtí pracovníci MŠ měli možnost zrekapitulovat všechny nové znalosti a zkušenosti a načerpat závěrečné tipy, rady a informace od paní Mgr. Jiřiny Bednářové. Nechybělo ani poděkování s malým dárečkem pro tuto výbornou lektorku. Více informací naleznete ZDE.
 • 5. června 2019 proběhlo v rámci projektu COMDI vzájemné setkání a sdílení zkušeností pro zapojené školy na Žamberecku a Králicku. Setkání bylo zaměřeno na sdílení zkušeností po testování 8. ročníků, prezentaci kazuistik z jednotlivých ZŠ a výměnu zkušeností. Více informací naleznete ZDE.
 • 11. června proběhlo v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. poslední jednání Řídící pracovní skupiny pro SO ORP Žamberk a Králíky v tomto školním roce. Informace o této pracovní skupině i zápisy z jednání naleznete ZDE.
 • 11. a 12. 06. 2019 proběhly Pracovní dílny pro pedagogy a žáky ZŠ. Tyto dílny proběhly na PSŠ Letohrad a žáci ZŠ měli možnost zkusit si mnoho různých aktivit, které se týkají studia na této SŠ. Žáci z okolních základních škol si mimo jiné vyzkoušeli upravovat digitální fotografie, smontovat různé konstrukce podle návodu, zjistili, jak funguje minikatapult, jak se používá různé nářadí a nechyběl ani test zručnosti. Žáci se dozvěděli informace i o této střední škole a vyučovaných oborech. Více informací naleznete ZDE.
 • V sobotu 22. června 2019 se uskutečnila dlouho očekávaná a velmi oblíbená akce v Červené Vodě s názvem Putování za písničkou na Křížovou horu. Letos však poprvé s podporou projektu MAP - novinkou díky tomu byla například maňásková scéna s mnoha maňásky, která měla u dětí velký úspěch, nebo také vratné kelímky, které tolik nezatěžují naší přírodu. Více informací naleznete ZDE.
 
A v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová proběhly tyto aktivity:
 • 4. června proběhla schůzka s rodiči před konáním příměstského tábora, kde se dozvěděli všechny důležité informace. Těší nás veliký zájem o tento tábor a jsme zvědaví, jak si ho děti užijí a co všechno během tábora vytvoří a zažijí! Aktuální informace můžete sledovat ZDE.
 • 10. 06. 2019 proběhl na ZŠ Bratří Čapků 1. z bloku seminářů v rámci Pedagogické diagnostiky a stimulace dítěte předškolního věku pro skupinu A a 11. 06. 2019 proběhl tentýž seminář i pro skupinu B. Oba semináře vedla zkušená lektorka paní Mgr. Jiřina Bednářová a připomněli jsme si, co všechno si můžeme představit pod pojmem diagnostika a jak jí efektivně provádět v MŠ. Dále jsme se mimo jiné zaměřili na silné a slabé stránky dnešních dětí a to, jak je podporovat a rozvíjet. Více informací naleznete ZDE.
 • 12. června 2019 proběhlo setkání zapojených škol v projektu COMDI v rámci Orlickoústecka a Českotřebovska. Toto setkání proběhlo na Základní škole Ústí nad Orlicí, Komenského 11 a bylo zaměřeno na sdílení zkušeností z průběhu prvního roku testování. Více informací naleznete ZDE.
 • 17. června 2019 proběhly dva na sebe navazující workshopy s názvem Kultura a klima školy I a Kultura a klima školy II, které vedla zkušená lektorka paní Mgr. Soňa Křížová, Ph. D. Workshopy proběhly v prostorách CCV Pardubice v Ústí nad Orlicí. Více informací naleznete ZDE.
 • 24. června 2019 proběhl v MC Medvídek v Ústí nad Orlicí workshop pro rodiče s názvem Jaké jsou možnosti předškolního vzdělávání? Rodiče měli možnost přijít a popovídat si se zástupci regionálních organizací, kteří se věnují vzdělávání dětí předškolního věku. Více informací naleznete ZDE.
 • 26. června proběhlo v rámci projektu Od semínka po sklizeň na zahradě u Klubu Rébus v České Třebové setkání pro veřejnost, kde byly představeny celoroční úpravy této zahrady. Setkání proběhlo formou pikniku s grilováním a děti měly možnost ukázat, jak se na úpravě zahrady podílely. Více informací naleznete ZDE.
 • V rámci projektu Zahrady MŠ probíhaly během června na zapojených mateřských školách workshopy a setkání s veřejností. Na jednotlivé akce včetně fotogalerií se můžete podívat ZDE.
 

Pokud vás naše činnost v rámci implementačních aktivit zaujala, můžete se podívat také na přehled všech našich implementačních aktivit v sekci DLOUHODOBÉ AKTIVITY nebo na odkaze ZDE. Každá implementační aktivita má vytvořenou vlastní stránku, na které najdete popis dané aktivity, vytyčené cíle, plánovaný harmonogram, zapojené subjekty, přínosy pro území/žáky/školy, aktuální informace, popřípadě zprávy o plánovaných či proběhlých akcích včetně fotografií.

Přidat nový komentář