• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Nové metody a formy práce v MŠ

30.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Nové metody a formy práce

v mateřských školách

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětem na ZŠ. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím rozvoje a posílení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání v nových metodách a formách práce.

U pedagogických pracovníků je potřeba stále rozvíjet a aktualizovat znalosti a dovednosti, aby si mohli vybírat nejvhodnější metody pro vzdělávání dětí. V rámci tohoto projektu si mnoho různých metod osvojí a rozšíří si tak své obzory a možnosti, jak s dětmi pracovat. Pedagogický pracovník bude také metodicky podpořen a bude tak mít možnost jednotlivé postupy konzultovat s přiděleným tutorem.

Zapojené školy:

 • MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem
 • MŠ Hnátnice
 • MŠ Česká Třebová, Vinohrady
 • ZŠ a MŠ Sopotnice
 • ZŠ a MŠ Libchavy

Harmonogram:

Za dobu realizace projektu:

 • 8x seminář
 • 6x vzdělávací aktivity
 • 9x setkání na sdílení zkušeností a kolegiální podporu
Co projekt přinese:
Pedagogickým pracovníkům MŠ:
 • Rozvoj kompetencí v oblasti nových metod a forem výuky.
 • Metodické vedení a sdílení zkušeností.
 • Kolegiální podporu pedagogických pracovníků.
 • Podporu kvalitního vybavení pro MŠ pro práci s předškolními dětmi.
Dětem:
 • Rozvoj dovedností pro snazší přechod z MŠ na ZŠ.

 

Aktuální informace

pro zapojené školy

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 
bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

7. 11. 2019 - Dva workshopy na téma: Prvky Montessori v MŠ

7. listopadu 2019 proběhly na Základní škole Česká Třebová, Ústecká ulice dva na sebe navazující workshopy s názvem Prvky Montessori v MŠ. Lektorkou byla zkušená paní Vlasta Hillebrandová, která se tímto tématem zabývá již mnoho let. Účastníkům přivezla ukázat mnoho zajímavých pomůcek do výuky, seznámila je s užitečnými informacemi i příklady z praxe. 
A jaké byly na tyto workshopy ohlasy?
 • "Velmi praktické, motivační. Zodpovězení všech dotazů."
 • "Velmi inspirativní, příjemně strávený den"
 • "Konkrétní vniknutí do prostředí Montessori pedagogiky praktickou, srozumitelnou a příjemnou formou."

16. a 21. 10. 2019 - 4. blok seminářů pro skupinu A i B

16. října 2019 proběhl čtvrtý a poslední ze seminářů zaměřujících se na Pedagogickou diagnostiku a stimulaci vývoje dítěte předškolního věku pro skupinu A. Ten stejný seminář proběhl i pro skupinu B, a to 21. října. Oba semináře proběhly na Základní škole Česká Třebová, Ústecká ulice od 9:00 do 15:00 hodin. Tentokrát se učitelky z mateřských škol spolu s lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou věnovaly tématům řeč a sluchové vnímání.

Věříme, že všechny semináře byly pro účastnice přínosné a získané informace využijí v praxi. Pokud vás zajímají ohlasy účastnic, můžete se na ně podívat níže.

Ohlasy účastnic z 16. 10. 2019:

 • "Přínosné do praxe!"
 • "Mnoho teoretických zkušeností pro praktickou část v MŠ"
 • "Obohacující a konkrétní příklady z praxe a života lektorky. Návod do praxe."
 • "Žena na svém místě. Děkuji."

Ohlasy účastnic z 21. 10. 2019:

 • "Zajímavé, zábavné, poučné"
 • "Velice přínosný seminář, zodpověděl mi pár otázek k vypracovnání práce"
 • "Urovnání znalostí"
 • "Seminář je skvělý a pro nás přínosný"

23. a 25. 9. 2019 - 3. blok seminářů pro skupinu A i B

23. 09. 2019 proběhl třetí blok seminářů v rámci Pedagogické diagnostiky a stimulace dítěte předškolního věku pro skupinu A a 25. 09. 2019 pro skupinu B. Tentokrát semináře proběhly v prostorách Základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská 147. Chtěli bychom tímto poděkovat vedení školy poděkovat za poskytnutí prostor. Semináře vedla paní Mgr. Jiřina Bednářová a semináře byly zaměřeny na základní matematické představy, orientaci v čase a sociální schopnosti a dovednosti. 

Ohlasy účastnic z 23. 09. 2019:

 • "Přínosné pro praktickou část v MŠ."
 • "Vždy poutavě podané, příklady z praxe, super!"
 • "Velký přínos pro praxi."

Ohlasy účastnic z 25. 9. 2019:

 • "Seznámení s důležitými informacemi předmatematických a matematických představ."
 • "Přínosné."

26. a 27. 8. 2019 - 2. blok seminářů pro skupinu A i B

26. 08. 2019 proběhl druhý z bloku seminářů v rámci Pedagogické diagnostiky a stimulace dítěte předškolního věku pro skupinu A a 27. 08. 2019 proběhl tentýž seminář i pro skupinu B. Sešli jsme se v prostorách ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků, za což moc děkujeme. Oba semináře vedla zkušená lektorka paní Mgr. Jiřina Bednářová a tento blok seminářů byl zaměřen na rozvoj grafomotoriky s doplněním praktických ukázek. Semináře byly velmi zajímavé a ohlasy účastnic naleznete níže.

Ohlasy účastnic z 26. 08. 2019

 • "Praktické."
 • "Přínosné, praktické, zábavné, užitečné."
 • "Spousta praktických ukázek a informací."
 • "Informace odborníka s dlouhodobou praxí jsou pro mne přínosem i v mé profesi."

Ohlasy účastnic z 27. 8. 2019:

 • "Přínosné, zajímavé, praktické."
 • "Seminář přínosný pro praktické využití, zaměřený na grafomotoriku."
 • "Zajímavé informace, jsou dobré do praxe."

10. a 11. 06. 2019 - 1. blok seminářů pro skupinu A i B

10. 06. 2019 proběhl 1. z bloku seminářů v rámci Pedagogické diagnostiky a stimulace dítěte předškolního věku pro skupinu A a 11. 06. 2019 proběhl tentýž seminář i pro skupinu B. Sešli jsme se v prostorách ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků, za což moc děkujeme. Oba semináře vedla zkušená lektorka paní Mgr. Jiřina Bednářová a připomněli jsme si, co všechno si můžeme představit pod pojmem diagnostika a jak jí efektivně provádět v MŠ. Dále jsme se mimo jiné zaměřili na silné a slabé stránky dnešních dětí a to, jak je podporovat a rozvíjet. Semináře byly velmi zajímavé a ohlasy účastnic naleznete níže.
Ohlasy účastnic z 10. 06. 2019
 • "Velká profesionální úroveň lektora"
 • "Přínosné - znalosti využiji v praxi"
 • "Děkuji, skvělé. Těším se na příště."
Ohlasy účastnic z 11. 06. 2019
 • "Ujištění se ve správnosti praktikování zaznělých informací ve své praxi. Mnoho dalších námětů a možností, jak v diagnostice pracovat."
 • "Jsem ráda, že jsem se dozvěděla nové praktické věci."
 • "Přínosné, příjemné."

18. 12. 2018 - Úvodní setkání na téma Pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte předškolního věku

Krátce před Vánocemi jsme se ještě stihli vypravit na úvodní setkání v rámci projektu Nové metody práce v MŠ, které se uskutečnilo na Základní škole Česká Třebová, Habrmanova.

Tématem setkání byla pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte předškolního věku, kterým nás provedla zkušená a výborná lektorka paní Mgr. Jiřina Bednářová

Účastnice setkání měly možnost sdílet své zkušenosti s pedagogickou diagnostikou předškolních dětí, a hlavně se dozvěděly mnoho zajímavých a užitečných informací, které se pedagogické diagnostiky a stimulace vývoje týkají.