• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Nové metody a formy práce v MŠ

30.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Nové metody a formy práce

v mateřských školách

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětem na ZŠ. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím rozvoje a posílení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání v nových metodách a formách práce.

U pedagogických pracovníků je potřeba stále rozvíjet a aktualizovat znalosti a dovednosti, aby si mohli vybírat nejvhodnější metody pro vzdělávání dětí. V rámci tohoto projektu si mnoho různých metod osvojí a rozšíří si tak své obzory a možnosti, jak s dětmi pracovat. Pedagogický pracovník bude také metodicky podpořen a bude tak mít možnost jednotlivé postupy konzultovat s přiděleným tutorem.

Zapojené školy:

 • MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem
 • MŠ Hnátnice
 • MŠ Česká Třebová, Vinohrady
 • ZŠ a MŠ Sopotnice
 • ZŠ a MŠ Libchavy

Harmonogram:

Za dobu realizace projektu:

 • 8x seminář
 • 6x vzdělávací aktivity
 • 9x setkání na sdílení zkušeností a kolegiální podporu
Co projekt přinese:
Pedagogickým pracovníkům MŠ:
 • Rozvoj kompetencí v oblasti nových metod a forem výuky.
 • Metodické vedení a sdílení zkušeností.
 • Kolegiální podporu pedagogických pracovníků.
 • Podporu kvalitního vybavení pro MŠ pro práci s předškolními dětmi.
Dětem:
 • Rozvoj dovedností pro snazší přechod z MŠ na ZŠ.

 

Aktuální informace

pro zapojené školy

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 
bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Termíny plánovaných seminářů pro rok 2019:
 • 26. 8. 2019 - skupina A
 • 27. 8. 2019 - skupina B
 • 23. 9. 2019 - skupina A
 • 25. 9. 2019 - skupina B
 • 16. 10. 2019 - skupina A
 • 21. 10. 2019 - skupina B
 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

10. a 11. 06. 2019 - 1. blok seminářů pro skupinu A i B

10. 06. 2019 proběhl 1. z bloku seminářů v rámci Pedagogické diagnostiky a stimulace dítěte předškolního věku pro skupinu A a 11. 06. 2019 proběhl tentýž seminář i pro skupinu B. Sešli jsme se v prostorách ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků, za což moc děkujeme. Oba semináře vedla zkušená lektorka paní Mgr. Jiřina Bednářová a připomněli jsme si, co všechno si můžeme představit pod pojmem diagnostika a jak jí efektivně provádět v MŠ. Dále jsme se mimo jiné zaměřili na silné a slabé stránky dnešních dětí a to, jak je podporovat a rozvíjet. Semináře byly velmi zajímavé a ohlasy účastnic naleznete níže.
Ohlasy účastnic z 10. 06. 2019
 • "Velká profesionální úroveň lektora"
 • "Přínosné - znalosti využiji v praxi"
 • "Děkuji, skvělé. Těším se na příště."
Ohlasy účastnic z 11. 06. 2019
 • "Ujištění se ve správnosti praktikování zaznělých informací ve své praxi. Mnoho dalších námětů a možností, jak v diagnostice pracovat."
 • "Jsem ráda, že jsem se dozvěděla nové praktické věci."
 • "Přínosné, příjemné."

18. 12. 2018 - Úvodní setkání na téma Pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte předškolního věku

Krátce před Vánocemi jsme se ještě stihli vypravit na úvodní setkání v rámci projektu Nové metody práce v MŠ, které se uskutečnilo na Základní škole Česká Třebová, Habrmanova.

Tématem setkání byla pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte předškolního věku, kterým nás provedla zkušená a výborná lektorka paní Mgr. Jiřina Bednářová

Účastnice setkání měly možnost sdílet své zkušenosti s pedagogickou diagnostikou předškolních dětí, a hlavně se dozvěděly mnoho zajímavých a užitečných informací, které se pedagogické diagnostiky a stimulace vývoje týkají.