• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Nové metody a formy práce v MŠ

30.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Nové metody a formy práce

v mateřských školách

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětem na ZŠ. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím rozvoje a posílení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání v nových metodách a formách práce.

U pedagogických pracovníků je potřeba stále rozvíjet a aktualizovat znalosti a dovednosti, aby si mohli vybírat nejvhodnější metody pro vzdělávání dětí. V rámci tohoto projektu si mnoho různých metod osvojí a rozšíří si tak své obzory a možnosti, jak s dětmi pracovat. Pedagogický pracovník bude také metodicky podpořen a bude tak mít možnost jednotlivé postupy konzultovat s přiděleným tutorem.

Zapojené školy:

 • MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem
 • MŠ Hnátnice
 • MŠ Česká Třebová, Vinohrady
 • ZŠ a MŠ Sopotnice
 • ZŠ a MŠ Libchavy

Harmonogram:

Za dobu realizace projektu:

 • 8x seminář
 • 6x vzdělávací aktivity
 • 9x setkání na sdílení zkušeností a kolegiální podporu
Co projekt přinese:
Pedagogickým pracovníkům MŠ:
 • Rozvoj kompetencí v oblasti nových metod a forem výuky.
 • Metodické vedení a sdílení zkušeností.
 • Kolegiální podporu pedagogických pracovníků.
 • Podporu kvalitního vybavení pro MŠ pro práci s předškolními dětmi.
Dětem:
 • Rozvoj dovedností pro snazší přechod z MŠ na ZŠ.

 

Aktuální informace

pro zapojené školy

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 
bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.