• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami

26.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Prázdninové setkání

s technikou a přírodními vědami

Celý projekt se jmenuje "Rozvoj spolupráce v oblasti polytechniky", a ten je rozdělen na dvě části:

 • Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami.
 • Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové.

Zde se zaměříme na část projektu s názvem Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami, o co tedy vlastně jde?

Hlavní aktivitou projektu bude realizace příměstských táborů pro děti od 10 do 15 let pořádané ve spolupráci se Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí. Tyto tábory budou realizovány v letech 2019, 2020 a 2021 a budou zaměřeny na popularizaci přírodovědného a technického vzdělávání. Součástí příměstských táborů budou i exkurze do regionálních firem. Předpokládaný počet žáků na jeden příměstský tábor je 30-40.

Během příměstského tábora se děti mohou těšit na práci s robotickými a automatizačními stavebnicemi, práci s pokusnými a demonstračními sadami Pasco a Helago, tvarování papíru a lepenky, využití ICT k přípravě výrobku, tiskovou techniku, základy knižní vazby, textilní řemeslnou techniku, výrobu jednoduchého oděvu, zpracování digitální fotografie a její prezentaci a mnohé další!

Cílem projektu je seznámení žáky ZŠ ve věku 10 až 15 let s technickými a přírodovědnými disciplínami, rozvíjet jejich motorické schopnosti, vytvářet pozitivní vztah k technickým oborům a motivovat děti k zapojení do celoročních mimoškolních aktivit technického a přírodovědného charakteru. Projekt také může dětem přiblížit možnosti dalšího studia a profesního uplatnění.

V závěrečné fázi projektu dojde k posouzení potenciálu aktivity pro další podporu rozvoje kvalitního vzdělávání v území jako aktivity spoupráce a k veřejné prezentaci projektu. 

 

Zapojené školy:

 • Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí

Harmonogram:

 • 8.-12. července 2019 - realizace příměstského tábora Setkání s technikou a přírodními vědami
 • 13.-17.července 2020 - realizace příměstského tábora Setkání s technikou a přírodními vědami
 • 12.-16.července 2021 - realizace příměstského tábora Setkání s technikou a přírodními vědami

Co projekt přinese?

Dětem a jejich rodičům

 • Seznámení žáků s technickými a přírodovědnými disciplínami.
 • Motivaci k zapojení do mimoškolních aktivit.
 • Seznámení s prostředím výrobních firem a prostředím vědy a výzkumu.
 • Rozvoj manuálních schopností.
 • Přiblížení možností pro navazující studium či budoucí povolání.

Pedagogickým pracovníkům

 • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání.

 

Aktuální informace

pro zapojené subjekty

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Pozvánka na příměstský tábor

Proběhlé aktivity

již za námi...

Realizace aktivity ve školním roce 2020/2021

Hlavní náplní této aktivity se ve školním roce 2020/2021 opět stala realizace příměstského tábora. V průběhu tohoto školního roku probíhaly zejména přípravy a koordinace k zajištění akce společně se Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí, se kterou MAP Orlicko na realizaci příměstského tábora spolupracuje. V rámci příprav proběhla před příměstským táborem informační schůzka.

Příměstský tábor se již tradičně uskutečnil o letních prázdninách, tentokrát v termínu od 12. do 16. července 2021. Několik zkušených lektorů a jejich pomocníků (studentů „umprumky“) se staralo o celkem 37 účastníků tábora. Ti si mohli vybrat z široké nabídky činností, kterým se chtějí na příměstském táboře věnovat (např. technické manuální aktivity, zkoumání přírodních jevů, robotika, modelování, grafické, řemeslné a výtvarné techniky, digitální fotografie a mnoho dalších). Lektoři a jejich pomocníci se následně věnovali dětem, které si právě jednotlivé obory vybrali, ukázali jim mnoho činností a tuto oblast jim představili. Děti se s danými obory následně seznámili i prakticky.
Zapojené osoby zhodnotily tuto akci jako velmi zdařilou - několik účastníků oslovily jednotlivé obory natolik, že by se jim chtěli v budoucnu ve svém profesním životě věnovat. Aktivita tak splnila své cíle - seznámila žáky s technickými a přírodovědnými disciplínami, rozvíjela jejich schopnosti, vytvářela vztahy k těmto oborům a přiblížila dětem náhled do jejich profesního uplatnění.

Na závěr příměstského tábora proběhla prezentace činnosti a setkání s rodiči.

Závěrečné zhodnocení aktivity proběhne ve školním roce 2021/2022.

 

Jaro 2021 - přípravy na příměstský tábor 2021

Již tradičně se o letních prázdninách v rámci této aktivity koná příměstský tábor a stejně tak tomu bude i letos. Letošní letní příměstský tábor je plánován na 12. - 16. července 2021. Účastníci se mohou opět těšit na pestrou nabídku témat: např. zkoumání přírodních jevů, základy knižní vazby, robotika, grafické techniky,...).

17.07.2020 - prezentace výrobků z příměstského tábora

Odpoledne posledního dne na příměstském táboru bylo zasvěceno prezentaci výrobků, které děti v jeho rámci vytvořily. A o tom, že se tábora zúčastnily samé šikovné děti, se můžete sami přesvědčit v naší fotogalerii níže.

Příměstský tábor 2020

První polovina letošního července byla ve znamení příměstského tábora na téma Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami, který pořádáme ve spolupráci se Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí. Letošní tábor proběhl v termínu 13. - 17. července 2020. Pro děti byl připraven pestrý program - počínaje technickými manuálními dílnami, přípravou a výrobou textilního oděvu nebo základy knižní vazby, přes výtvarné techniky, potisk textilu, grafické techniky nebo základy malby, až po modelování z hlíny, digitální fotografii a nebo základy přírodních jevů. Každé dítě se zúčastnilo 4 různých aktivit z nabídky! 

A podařilo se jim vyrobit jedinečné kousky - děti si vlastnoručně potiskly textilní tašky, vyrobily stojánek na tužky a hrací kostku, v rámci knižní vazby vytvořily 3 sešitky s různými typy šitých vazeb, lepenou vazbu ("skicák") a také si zkusily zkompletovat vazbu typickou pro fotoalbum, ušily si látkové roušky (tolik aktuální v dnešní době), jehelníčky a sukně, z hlíny vymodelovaly sošky podle vlastních povahových rysů (sebereflexe), vyzkoušely si nejrůznější pokusy se sadami Pasco (fyzika, chemie, přírodní jevy - pokusy z běžně dostupných materiálů). Velký kus kreativity daly také do autorské koláže z barevných papírů a akvarelové podmalby, rovněž do barevné geometrické kompozice dotvořené barevnými páskami i do grafické techniky tisku z výšky podle vlastního návrhu. V digitální fotografii vytvářely komiks, v rámci robotiky dokázaly sestavit a naprogramovat M-BOTA a bavily je i zážikové volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj koordinace pohybu, týmové práce i manuální zručnosti. 

4. a 5. den příměstského tábora Setkání s technikou a přírodními vědami 2020

2. a 3. den na příměstském táboru Setkání s technikou a přírodními vědami 2020

1. den příměstského tábora Setkání s technikou a přírodními vědami 2020

13.07.2020 - zahájení příměstského tábora 

Výstava výrobků z příměstského tábora

Podívejte se, jaké úžasné výtvory během příměstského tábora vznikly!

Příměstský tábor 2019

V termínu od 8. do 12. července proběhl příměstský tábor Setkání s technikou a přírodními vědami, který probíhal na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. O tábor byl velký zájem, děti si mohly vybírat z jedenácti různých aktivit, které je zajímají a kterým se chtěly během tábora věnovat. Děti měly možnost zkoumat přírodní jevy, zdokonalovat technické a manuální dovednosti, seznámily se se základy knižní vazby, textilními technikami, výrobou oděvu i upravováním digitální fotografie. Navíc se ve čtvrtek 11. 07. 2019 seznámili i se složkami integrovaného záchranného systému, který dětem přijeli představit policisté z Ústí nad Orlicí i hasiči z Černovíru.

Tábor byl zakončen výstavou výrobků, které si děti během tábora vyrobily, a které si mohli rodiče prohlédnout. Hodnocení tábora bylo velice pozitivní a děti už se těší na příští rok. Ohlasy dětí na tento tábor najdete ZDE.

1. den příměstského tábora Setkání s technikou a přírodními vědami

08. 07. 2019 - zahájení příměstského tábora

04. 06. 2019 - Schůzka se zákonnými zástupci před příměstským táborem

4. června proběhla schůzka s rodiči před konáním příměstského tábora, kde se dozvěděli všechny důležité informace. Těší nás veliký zájem o tento tábor a jsme zvědaví, jak si ho děti užijí a co všechno během tábora vytvoří a zažijí!