• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami

26.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Prázdninové setkání

s technikou a přírodními vědami

Celý projekt se jmenuje "Rozvoj spolupráce v oblasti polytechniky", a ten je rozdělen na dvě části:

 • Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami.
 • Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové.

Zde se zaměříme na část projektu s názvem Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami, o co tedy vlastně jde?

Hlavní aktivitou projektu bude realizace příměstských táborů pro děti od 10 do 15 let pořádané ve spolupráci se Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí. Tyto tábory budou realizovány v letech 2019, 2020 a 2021 a budou zaměřeny na popularizaci přírodovědného a technického vzdělávání. Součástí příměstských táborů budou i exkurze do regionálních firem. Předpokládaný počet žáků na jeden příměstský tábor je 30-40.

Během příměstského tábora se děti mohou těšit na práci s robotickými a automatizačními stavebnicemi, práci s pokusnými a demonstračními sadami Pasco a Helago, tvarování papíru a lepenky, využití ICT k přípravě výrobku, tiskovou techniku, základy knižní vazby, textilní řemeslnou techniku, výrobu jednoduchého oděvu, zpracování digitální fotografie a její prezentaci a mnohé další!

Cílem projektu je seznámení žáky ZŠ ve věku 10 až 15 let s technickými a přírodovědnými disciplínami, rozvíjet jejich motorické schopnosti, vytvářet pozitivní vztah k technickým oborům a motivovat děti k zapojení do celoročních mimoškolních aktivit technického a přírodovědného charakteru. Projekt také může dětem přiblížit možnosti dalšího studia a profesního uplatnění.

 

Zapojené školy:

 • Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí

Harmonogram:

 • 8.-12. července 2019 - realizace příměstského tábora Setkání s technikou a přírodními vědami
 • 2020 - realizace příměstského tábora
 • 2021 - realizace příměstského tábora

Co projekt přinese?

Dětem a jejich rodičům

 • Seznámení žáků s technickými a přírodovědnými disciplínami.
 • Motivaci k zapojení do mimoškolních aktivit.
 • Seznámení s prostředím výrobních firem a prostředím vědy a výzkumu.
 • Rozvoj manuálních schopností.
 • Přiblížení možností pro navazující studium či budoucí povolání.

Pedagogickým pracovníkům

 • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání.

 

Aktuální informace

pro zapojené subjekty

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Pozvánka na příměstský tábor

Proběhlé aktivity

již za námi...

Výstava výrobků z příměstského tábora

Podívejte se, jaké úžasné výtvory během příměstského tábora vznikly!

Příměstský tábor 2019

V termínu od 8. do 12. července proběhl příměstský tábor Setkání s technikou a přírodními vědami, který probíhal na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. O tábor byl velký zájem, děti si mohly vybírat z jedenácti různých aktivit, které je zajímají a kterým se chtěly během tábora věnovat. Děti měly možnost zkoumat přírodní jevy, zdokonalovat technické a manuální dovednosti, seznámily se se základy knižní vazby, textilními technikami, výrobou oděvu i upravováním digitální fotografie. Navíc se ve čtvrtek 11. 07. 2019 seznámili i se složkami integrovaného záchranného systému, který dětem přijeli představit policisté z Ústí nad Orlicí i hasiči z Černovíru.

Tábor byl zakončen výstavou výrobků, které si děti během tábora vyrobily, a které si mohli rodiče prohlédnout. Hodnocení tábora bylo velice pozitivní a děti už se těší na příští rok. Ohlasy dětí na tento tábor najdete ZDE.

1. den příměstského tábora Setkání s technikou a přírodními vědami

08. 07. 2019 - zahájení příměstského tábora

04. 06. 2019 - Schůzka se zákonnými zástupci před příměstským táborem

4. června proběhla schůzka s rodiči před konáním příměstského tábora, kde se dozvěděli všechny důležité informace. Těší nás veliký zájem o tento tábor a jsme zvědaví, jak si ho děti užijí a co všechno během tábora vytvoří a zažijí!