• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami

26.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Prázdninové setkání

s technikou a přírodními vědami

Celý projekt se jmenuje "Rozvoj spolupráce v oblasti polytechniky", a ten je rozdělen na dvě části:

 • Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami.
 • Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové.

Zde se zaměříme na část projektu s názvem Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami, o co tedy vlastně jde?

Hlavní aktivitou projektu bude realizace příměstských táborů pro děti od 10 do 15 let pořádané ve spolupráci se Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí. Tyto tábory budou realizovány v letech 2019, 2020 a 2021 a budou zaměřeny na popularizaci přírodovědného a technického vzdělávání. Součástí příměstských táborů budou i exkurze do regionálních firem. Předpokládaný počet žáků na jeden příměstský tábor je 30-40.

Během příměstského tábora se děti mohou těšit na práci s robotickými a automatizačními stavebnicemi, práci s pokusnými a demonstračními sadami Pasco a Helago, tvarování papíru a lepenky, využití ICT k přípravě výrobku, tiskovou techniku, základy knižní vazby, textilní řemeslnou techniku, výrobu jednoduchého oděvu, zpracování digitální fotografie a její prezentaci a mnohé další!

Cílem projektu je seznámení žáky ZŠ ve věku 10 až 15 let s technickými a přírodovědnými disciplínami, rozvíjet jejich motorické schopnosti, vytvářet pozitivní vztah k technickým oborům a motivovat děti k zapojení do celoročních mimoškolních aktivit technického a přírodovědného charakteru. Projekt také může dětem přiblížit možnosti dalšího studia a profesního uplatnění.

 

Zapojené školy:

 • Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí

Harmonogram:

 • 8.-12. července 2019 - realizace příměstského tábora Setkání s technikou a přírodními vědami
 • 2020 - realizace příměstského tábora
 • 2021 - realizace příměstského tábora

Co projekt přinese?

Dětem a jejich rodičům

 • Seznámení žáků s technickými a přírodovědnými disciplínami.
 • Motivaci k zapojení do mimoškolních aktivit.
 • Seznámení s prostředím výrobních firem a prostředím vědy a výzkumu.
 • Rozvoj manuálních schopností.
 • Přiblížení možností pro navazující studium či budoucí povolání.

Pedagogickým pracovníkům

 • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání.

 

Aktuální informace

pro zapojené subjekty

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Pozvánka na příměstský tábor

Více informací týkající se příměstského tábora naleznete na www.ssup.cz