• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Zahrady MŠ

25.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Zahrady MŠ

do projektu se zapojilo 6 mateřských škol

Celý projekt se jmenuje "Školní zahrady jako prostor k polytechnickému a přírodovědnému vzdělávání" a ten je rozdělen na dvě části:

 • Od semínka po sklizeň
 • Zahrady MŠ

Zde se zaměříme na projekt Zahrady MŠ, o co tedy vlastně jde?

Cílem projektu je metodicky podpořit pedagogické pracovníky mateřských škol v oblasti přírodovědného vzdělávání. Pracovníci 6 zapojených školek z území Orlickoústecka a Českotřebovska se v rámci projektu budou účastnit vzdělávacích aktivit týkajících se přírodovědného vzdělávání (exkurze, workshopy, …).

Jednou z klíčových aktivit projektu je diskuze k možným úpravám školních zahrad. Do této diskuze musí mateřské školy zapojit rodiče a děti a ptát se na jejich názor, co by si na zahradě představovali. Na základě dohody mezi rodiči, školkou a MAS bude rozhodnuto, jaká úprava bude na školní zahradě provedena. 

Jednotlivé úpravy a možnosti k využití zahrady mohou zájemci z řad veřejnosti vidět na zahradních slavnostech, které budou pořádány 2x ročně.

Vždy na konci školního roku se zapojené školky sejdou a vzájemně si vymění nově získané zkušenosti a příklady dobré praxe.

 

Zapojené školy:

 • Mateřská škola Dolní Dobrouč
 • Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště
 • Mateřská škola Hnátnice
 • Základní škola a Mateřská škola Libchavy
 • Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem
 • Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská

Harmonogram:

 • jaro a podzim 2019 - 6 workshopů k úpravám zahrad 
 • jaro 2020 - exkurze po zahradách zapojených školek
 • podzim 2021 - exkurze po zahradách zapojených školek
 • 2019-2021 - 5 setkání s veřejností v každé zapojené školce

Co projekt přinese:

Mateřským školám:

 • Možnost diskutovat s rodiči o úpravách školní zahrady
 • Vzdělávací aktivity pro pracovníky MŠ
 • Místo pro setkávání s veřejností
 • Místo pro edukační činnost

Pracovníkům MŠ:

 • Exkurze, workshopy, vzdělávací aktivity, možnosti sdílení a další

Dětem:

 • Revitalizovanou zahradu MŠ
 • Prostor pro vzdělávání

 

Aktuální informace

pro zapojené MŠ

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 
bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Mateřská škola Dolní Dobrouč

Díky tomuto projektu mají v mateřské škole v Dolní Dobrouči děti se svými pedagogy k dispozici 5 nových vyvýšených záhonů, na kterých si mohou pěstovat bylinky, zeleninu i květiny.

Podívejte se, jaké akce již v rámci tohoto projektu v mateřské škole proběhly.
 • 25. 05. 2019 - První setkání s veřejností proběhlo za účasti zahrádkářů, kdy se prošla zahrada MŠ a diskutovalo se o nových částech zahrady. Děti dostaly nové nářadí (hrábě, lopaty, rýče, rukavice, konvičky) a společně se zahrádkáři se pustily do prvních prací.
 • 06. 06. 2019 - setkání s veřejností, kde byli rodiče seznámeni s průběhem prací na zahradě MŠ. Proběhly ukázky plánů a nových herních prvků.
 • 11. 06. 2019 - setkání s veřejností, kdy se s rodiči prošla zahrada MŠ, prodiskutovaly se změny, byl předběžně stanoven termín společného setkání a osázení již připravených ploch zahrady.
 • 25. 06. 2019 - setkání s veřejností bylo zaměřeno na prohlídku zahrady s prezentací realizace prací a jejich dalším postupu. Následně rodiče společně s dětmi sázeli okrasné stromy.
 • 26. 06. 2019 - workshop zaměřený na úpravu školní zahrady a zakomponování nových prvků na zahradu MŠ.

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště

Tato mateřská škola si v rámci projektu pořídila na zahradu dvě budky a jednu polobudku pro ptáčky, hmyzí hotel, lavičku, lávku i příčky do hmatového chodníku. Věříme, že děti budou mít skvělou možnost poznávat přírodu lépe než doposud.

Podívejte se, jaké akce již v rámci tohoto projektu v mateřské škole proběhly.
 • 12. 06. 2019 - setkání s veřejností spojené se Zahradní slavností. Paní ředitelka představila zapojení mateřské školy do projektu „Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání“. Rodiče se dozvěděli o plánovaných změnách na školní zahradě. Zároveň byli rodiče osloveni, aby se zúčastnili Workshopu dne 17. června, kde proběhnou úpravy záhonu, instalace ptačích budek a hmyzích domečků.
 • 17. 06. 2019 - workshop zaměřený na úpravu školní zahrady a zakomponování nových prvků.
 • 11. 09. 2019 - setkání s veřejností spojené se Zahradní slavností k příležitosti zahájení nového školního roku. Rodiče se dozvěděli o změnách, které na zahradě proběhly a také o dalších plánech. V průběhu konané akce si všichni mohli prohlédnout upravený záhon s motýlími keři, připevněné ptačí budky a hmyzí domečky.

Mateřská škola Hnátnice

Mateřská škola Hnátnice vybrala pro své děti nové mini otočné kolo a dětské zahradní nářadí. Děti tak mohly pilně pracovat již na konci školního roku 2018/2019 a pomáhat tak s úpravou školní zahrady.

Podívejte se, jaké akce již v rámci tohoto projektu v mateřské škole proběhly.
 • 06. 06. 2019 - workshop zaměřený na úpravu školní zahrady a zakomponování nových prvků na zahradu MŠ.
 • 11. 06. 2019 - setkání s veřejností bylo pojato jako první ročník Zahradní slavnosti této školy. Účast rodičů byla téměř stoprocentní. Na programu bylo vystoupení předškoláčků, bubenická dílna, představení konceptu nové zahrady MŠ. Rodiče si poté prohlédli nové herní prvky na zahradě a poděkovalo se rodičům, kteří s úpravou zahrady pomáhali. Následovala ukázka sázení bylinek a stromů a také ochutnávka vypěstovaných plodin.
 • 04. 11. 2019 - setkání s veřejností na téma „Hraní s rodiči“. Cílem práce bylo vyrobení skřítků podzimníčků na dekoraci školní zahrady. Spolu s dětmi a rodiči se na zahradě shrabaly listy a z nich se pak vybraly ty nejvhodnější na přípravu podzimníčků. Instalace podzimníčků na zahradu bude probíhat na setkání s rodiči při příští akci.
 • 11. 11. 2019 - Setkání s veřejností, aneb „Zahrádko, zahrádko, spinkej nám nakrátko“, se uskutečnilo v návaznosti na předešlé setkání (Hraní s rodiči), kdy si děti předpřipravily „podzimníčky“ a dýničky z mandarinek jako dárek pro rodiče. V úvodu setkání si všichni ve třídě společně vyřezali dýně. Některé z nich vyrostly přímo v zahradě MŠ. Po zdařeném vyrábění strašidýlek z dýní se všichni potichu odebrali do prostor školní zahrady. Celá cesta až k zahradě byla osvícena lucerničkami. Poté děti s rodiči dostali úkol, aby si schovali do listí své „podzimníčky„ a kdekoliv na zahradě zapálili svíčku do svých dýniček. Následovaly poslední úpravy zahrady rodiči (shrabání listí, úprava smyslového chodníku, aj.).
 • 20. 12. 2019 - poslední školní předvánoční den se uskutečnilo poslední stekání s veřejností v tomto roce. Rodiče s dětmi dorazili do školky, aby pomohly se zakrytím stromečků a travin, které na jaře společně zaseli a zasadili na školní zahradě. Dále rodiče spolu s dětmi vyráběli dekorace na jehličnaté stromy v zahradě MŠ.

Základní škola a Mateřská škola Libchavy

V mateřské škole v Libchavách mají díky tomuto projektu hned několik nových herních prvků pro děti. Děti jistě potěší nový Barmský most, vyvýšený záhon i oblíbený hmatový chodník.

Podívejte se, jaké akce již v rámci tohoto projektu v mateřské škole proběhly.

 • 23. 05. 2019 - workshop zaměřený na úpravu školní zahrady a zakomponování nových prvků.
 • 07. 11. 2019 - setkání s veřejností, na kterém byla prezentována úprava zahrady při příležitosti oslav sv. Martina, kdy byly rodičům představeny nové zahradní prvky, které byly pořízeny díky dotaci z MAS Orlicko. Akce probíhala částečně na zahradě, kde byly soutěže včetně malých cen pro děti.

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem

Nový prvek na školkovou zahradu v Ústí nad Orlicí, Pod Lesem byl zatím ten nejneobvyklejší v celém tomto projektu. Od září 2019 bude mít tato MŠ nový, zateplený kurník pro slepičky. Věříme, že děti budou z této novinky nadšené a naučí se mnoho nových a zajímavých věcí.

Podívejte se, jaké akce již v rámci tohoto projektu v mateřské škole proběhly.
 
 • 15. 04. 2019 - První setkání s veřejností bylo zaměřeno na diskuzi ohledně pořízení živých zvířat do MŠ. Také se naplánovaly jednotlivé kroky a činnosti, které budou potřeba před pořízením kurníku se slepicemi zařídit.
 • 18. 09. 2019 - workshop zaměřený na úpravu školní zahrady a zakomponování nových prvků do zahrady MŠ.
 • 24. 09. 2019 - setkání s veřejností – Nastěhování nových zvířecích kamarádů. Při tomto setkání byla završena první etapa projektu, která se týkala příprav, a do které byli zapojeni i rodiče s dětmi. Nyní se už všichni mohli těšit z výsledků společně odvedené práce. V průběhu setkání vznikly další nápady, jak slepičkám pobyt zpříjemnit. Rodiče získali informace o záměrech chovu, míře zapojení dětí i činnosti MAS ORLICKO, z.s.

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská

V rámci tohoto projektu získala Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská nové venkovní stoly a lavice k různorodému užití. Děti je mohou využít nejen k jídlu ale i k tvoření a odpočinku.

Podívejte se, jaké akce již v rámci tohoto projektu v mateřské škole proběhly.
 • 25. 04. 2019 - setkání s veřejností na téma „S tatínkem v dílně“ probíhalo v zábavně-naučném duchu, kdy děti s rodiči procházeli jednotlivými stanovišti a plnili základní řemeslné úkoly – zatloukání hřebíků, řezání dřeva, šroubování atp. V rámci zahradního posezení bylo konstatováno, že venkovní stoly a lavice potřebují rekonstrukci, čímž se rozšíří možnosti didaktických a polytechnických činností pro děti.
 • 19. 06. 2019 - setkání s veřejností na téma „Putování s Jeníčkem a Mařenkou“ – pro děti byly připraveny zábavné úkoly a rodiče byli seznámeni s plánovanou celkovou rekonstrukcí zahradního sezení.
 • 19. 09. 2019 - workshop zaměřený na úpravu zahrady a zakomponování nových prvků.

6. 11. 2018 - Exkurze do MŠ Chleny

Dne 6. listopadu proběhla pro pedagogické pracovníky zapojených mateřských škol exkurze do MŠ Chleny, kde mají skvělým způsobem revitalizovanou školkovou zahradu. Učitelky z okolních MŠ tak měly možnost prohlédnout si tuto zahradu, načerpat inspiraci, dozvědět se tipy a triky týkající se úpravy školkových zahrad, prodiskutovat nápady a sdílet zkušenosti. 

Školkovou zahradou nás provedla a vše nám ukázala paní Mgr. Stanislava Březinová, za což jí moc děkujeme!

25. 6. 2018 - Úvodní schůzka

25. června 2018 proběhla úvodní informační schůzka pro zapojené MŠ.