• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Řídící pracovní skupina

Příští jednání proběhne v září 2021 (přesný datum, čas a forma budou ještě upřesněny).

Členové Řídící pracovní skupiny se věnují strategickému plánování v MAP. Zpracovávají návrhy a podněty k dílčím tématům procesu akčního plánování, připomínkují dokumenty a výstupy. Jsou spojnicí mezi jednotlivými pracovními skupinami a Řídícím výborem.

Složení Řídící pracovní skupiny

Základní škola Letohrad, U Dvora

Mgr. Bc. Hana Pavlíčková

Základní škola a Mateřská škola Písečná

Mgr. Květoslava Stejskalová

Základní škola Jablonné nad Orlicí

PhDr. Simona Mikysková

Lesní klub Strom života Letohrad

Mgr. Veronika Peteráčová

Obec Klášterec nad Orlicí

Bc. Lenka Ševčíková

Cesta pro rodinu z.ú.

Lucie Malá