• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Řídící pracovní skupina

Příští jednání proběhne 19. ledna 2022, od 16:30 hod., v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. Žamberk.

Členové Řídící pracovní skupiny se věnují strategickému plánování v MAP. Zpracovávají návrhy a podněty k dílčím tématům procesu akčního plánování, připomínkují dokumenty a výstupy. Jsou spojnicí mezi jednotlivými pracovními skupinami a Řídícím výborem.

Složení Řídící pracovní skupiny

Základní škola Letohrad, U Dvora

Mgr. Bc. Hana Pavlíčková

Základní škola a Mateřská škola Písečná

Mgr. Květoslava Stejskalová

Základní škola Jablonné nad Orlicí

PhDr. Simona Mikysková

Lesní MŠ Letokvítek - Lesní klub Letohrad

Mgr. Veronika Peteráčová

Obec Klášterec nad Orlicí

Bc. Lenka Ševčíková

Cesta pro rodinu z.ú.

Lucie Malá