• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

 • Finální MAP schválen zřizovateli
  09.03.2018
  Společné

  Finální MAP schválen zřizovateli

  V průběhu měsíce února zřizovatelé škol v regionech Orlickoústecko, Českotřebovsko, Žamberecko a Králicko na svých jednáních (radách/zastupitelstvech měst a obcí) projednávali souhlas se závěrečným výstupem projektu MAP – tzv. finální MAP.

  Tento dokument je výstupem dvouletého (2016-2018) komunitního plánování ve vzdělávání. Obsahuje kromě úvodní analytické části (popisující současný stav předškolního a základního školství, neformálního a zájmového vzdělávání) strategickou část stanovující jednotlivé cíle, kterými bude podporována kvalita poskytovaného vzdělávání v regionu do roku 2023. Součástí finálního MAP je i tzv. Akční plán a Roční akční plán – jako souhrn konkrétních aktivit investičního a neinvestičního charakteru pro naplňování jednotlivých cílů.

  V regionu Orlickoústecko a Českotřebovsko vyjádřilo souhlas s finálním MAP 100 % všech zřizovatelů škol, v regionu Žamberecko a Králicko 96 % zřizovatelů.

  Touto cestou děkujeme všem zřizovatelům za poskytnutou součinnost a spolupráci při tvorbě finálního MAP!

  více
 • DDM Kamarád Česká Třebová a Základní škola Červená Voda vítězí v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt
  06.03.2018
  Společné

  DDM Kamarád Česká Třebová a Základní škola Červená Voda vítězí v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt

  Dne 5. 3. 2018 vylosovala tříčlenná komise 20 výherců z celkového počtu 269 hlasujících, kteří rozhodli o výběru dvou nejlepších (mimo)školních projektů v rámci místních akčních plánů vzdělávání Orlicko.  

  V regionu Orlickoústecko a Českotřebovsko získal nejvíce hlasů projekt Domu dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová s názvem Co jsme si vypěstovali, to si sníme.

  Na Žamberecku a Králicku u veřejnosti zvítězila aktivita spolupráce Základní školy a mateřské školy v Červené Vodě s názvem Zdravé stravování.

  Zástupci vítězných projektů získávají zájezd do zábavně-vědeckého parku VIDA v Brně a vylosovaní výherci obdrží dárkový poukaz na nákup literatury v hodnotě 2.000,- Kč.

  Vítězům a výhercům upřímně gratulujeme a děkujeme všem hlasujícím za účast v soutěži!

  Výherci z řad hlasujících

  Výsledky hlasování MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Výsledky hlasování MAP Žamberk a Králíky

   

  více
 • Seminář na téma Jak učit a nezbláznit se
  02.03.2018
  Společné

  Seminář na téma Jak učit a nezbláznit se

  Dne 2. března se neslo v duchu osobnostního rozvoje.

  Hra na mravence pospíchajícího k uvolněné židli, (ne)bezpečná hra „nízkou holí“, hudba dřeva a chytajících rukou – to je malá ochutnávka toho, co měli možnost účastníci semináře prožít pod vedením německého pedagoga Thomase Pedroliho.         
  Ve druhé části semináře v D-Centru v Dolní Dobrouči, pod vedením ukrajinské doktorky integrativní medicíny Eleny Bogatyrenko, se zúčastnění naučili jak obnovovat a uchovávat své zdraví pomocí jednoduché metody terapie směry, spirální gymnastiky či twist terapie.

  Ohlasy účastníků:

  • "Obohacující."
  • "Super."
  • "Zábavné a poučné."
  • "Byla zde velmi uvolnění a přátelská atmosféra. Přitom hluboké znalosti."
  • "Originální setkání."
  • "Oči otevírající příjemné dopoledne plné nových metod a přístupů."
  • "Lečebné metody, cvičení použitelné pro své pracovní účely."
  • "Ladné naladěné se do celkové pohody."
  • "Obohacující."
  • "Příjemná atmosféra mi umožnola odreagovat se od pracovních povinností a tlaku."
  • "Uvědomila jsem si nepatrně, ač důležité věci, které mě v běžném životě ovlivňují."

  Chtěli bychom poděkovat lektorům, že vážili tak dlouhou cestu až k nám do podhůří Orlických hor, Římskokatolické farnosti v Dolní Dobrouči za poskytnutí prostor a Lesnímu klubu Letohrad za spolupráci při organizování semináře. 

  více
 • Schvalování finálního dokumentu MAP zřizovateli, žádost k projektu MAP II
  09.02.2018
  Společné

  Schvalování finálního dokumentu MAP zřizovateli, žádost k projektu MAP II

  Jak jistě víte 17. ledna 2018 proběhlo schválování finálních verzí dokumentů MAP Řídícími výbory. Mohlo by se sice zdát, že všechno bylo v projektu úspěšně dokončeno, ale není tomu tak. Po jednání Řídících výborů byly schválené verze rozeslány na obce, kde dochází ke schválování zřizovateli. 

  Souběžně s dokončováním projektu MAP I probíhá zpracování žádosti do výzvy MAP II. Od 22. do 24. ledna probíhaly informační schůzky, kde byly zájemcům z řad škol představeny jednotlivé aktivity, které byly ve spolupráci se zástupci z území vytvořeny a měly by být realizovány v rámci projektu MAP II.

  Podání žádosti do výzvy MAP II je plánováno na 14. února.

  V příloze naleznete manažerské shrnutí jak k projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, tak k projektu MAP Žamberk a Králíky. 

  více
 • Finální verze MAP schváleny Řídícími výbory
  30.01.2018
  Společné

  Finální verze MAP schváleny Řídícími výbory

  Řídící výbory na svých jednání,  která se konala 17. ledna 2018, schválily finální verze dokumentů MAP. 

  V průběhu jednání byly členové seznámeni s proběhlými aktivitami, výhledem činnosti na další období a schválili finální verzi MAP.

  Finální verze se skládá z Analytické části, Strategického rámce MAP do roku 2023, Akčního plánu, Pravidel pro zapojení dotčené veřejnosti, Pravidel principů MAP a Seznamu relevantních aktérů.

  Ve finální verzi MAP také naleznete aktivity, které budou realizovány ve školním roce 2018/2019. 

  Děkujeme Všem, kteří se do tvorby Místních akčních plánů zapojili. 

  více
 • Zapojení do aktivit MAP II a IMAP
  29.01.2018
  Společné

  Zapojení do aktivit MAP II a IMAP

  V průběhu minulého týdne proběhly schůzky k aktivitám projektu MAP II, kde se zájemci mohli dozvědět doplňující informace k jednotlivým aktivitám.

  V MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová:
  - 22. 1. 2018, od 10:00 proběhla v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí schůzka k aktivitě Edukativně stimulační skupiny;
  -
  22. 1. 2018, od 13:00 proběhla v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí schůzka k aktivitě Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání;
  -
  23. 1. 2018,  od 9:00 proběhla v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí schůzka k aktivitě Místně zakotvené učení z pohledu pedagogů a žáků - tvorba regionální učebnice.

  Pro oba MAP:
  - 24. 1. 2018, od 8:00 proběhla v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. schůzka k aktivitě Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ.

  V MAP Žamberk a Králíky:
  - 24. 1. 2018, od 11:00 proběhla v zasedací mísnosti MAS ORLICKO, z.s. schůzka k aktivitě Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí.

  Více informací o projektových aktivitách MAP se dozvíte zde.

  více
 • Semináře k problematice GDPR
  14.12.2017
  Společné

  Semináře k problematice GDPR

  Ochrana osobních údajů se netýká pouze škol či zřizovatelů, ale všech, kteří s osobními údaji pracují. Od  25. 5. 2018 vstupuje v platnost Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, často označované zkratkou GDRP (General Data Protection Regulation).  Pro zájemce z území se nám podařilo uspořádat 3 semináře zaměřené na základní vhled do problematiky, vysvětlení základních pojmů a vytvoření technických a organizačních opatření souvisejících s GDPR. Všechny tyto semináře vedl pan Jaromír Novotný ze společnosti MANA Consulting.

  Ze 3 seminářů 2 byly určeny pro MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a 1 pro MAP Žamberk a Králíky.

  MAP Žamberk a Králíky:
  - 7. prosince 2017 se od 14:00 do 18:00 uskutečnil seminář pro školy a neziskové organizace.

  MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová:
  - 7. prosince 2017 se od 8:00 do 12:00 uskutečnil seminář pro zřizovatele;
  - 14. prosince 2017 se od 9:00 do 13:00 uskutečnil seminář pro školy a neziskové organizace.

  Ohlasy účastníků:

  • "Skvělé, užitečné info."
  • "Užitečný."
  • "Seminář přinesl uklidnění."
  • "Přehledný."
  • "Užitečné, hodně praktické."
  • "Užitečné informace srozumitelnou formou."
  • "Těžké téma podáno srozumitelně."
  • "Jasné a srozumitelné vysvětlení problematiky."
  • "Dostatek srozumitelných informací, klidný a vstřícný přístup lektora."
  • "Zjištění, co dalšího nám v organizaci chybí."

  Chtěli bychom poděkovat panu Jaromíru Novotnému za vedení semináře a paní ředitelce PPP za poskytnutí prostor pro ústecké semináře. 

  více
 • Řídící výbory schválily aktualizované Strategické rámce MAP do roku 2023
  30.10.2017
  Společné

  Řídící výbory schválily aktualizované Strategické rámce MAP do roku 2023

  Dne 30. 10. 2017 proběhla jednání Řídících výborů projektů MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová i MAP Žamberk a Králíky.

  Výsledkem jednání jsou schválené aktualizované Strategické rámce MAP do roku 2023, termín Ročního akčního plánu na období školního roku (září-srpen), projednání návrhu aktivit akčního plánu s profilací témat do ročního akčního plánu. Řídící výbory schválily záměry dalšího pokračování v projektu MAP II pro stávající území realizace (tedy pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a pro SO ORP Žamberk a Králíky) s MAS ORLICKO, z.s. jako nositelem projektu.

  více
 • Odborné stáže pro mateřské školy do MŠ Slavonice a MŠ DUHA Soběslav
  06.10.2017
  Společné

  Odborné stáže pro mateřské školy do MŠ Slavonice a MŠ DUHA Soběslav

  Začátek října (5. a 6. října) byl v projektech MAP věnován odborné stáži pro mateřské školy. Už v průběhu přihlašování si zájemci vybírali, kterou školku si přejí navštívit. Na výběr měli mezi MŠ Slavonice a MŠ DUHA Soběslav. 

  Stáž byla rozdělena do dvou dnů. Během prvního dne se účastníci seznámili s chodem školky a měli možnost si školku prohlédnout. V pátek probíhal v jednotlivých třídách náslech, na který navázal metodický rozbor.

  Ohlasy účastnic:

  • "Zajimavá zkušenost, že může MŠ fungovat i jinak než fungují místní MŠ."
  • "Děkuji za tuto možnost a držím palce, aby takových to možností bylo více ..."
  • "Děkuji za perfektní organizační zajištění MAS Orlicko a výběr stáže."
  • "Bylo to velmi povzbuzující a inspirativní pro mou začínající práci ředitelky."
  • "Bylo to velice přínosné. Budu ráda, když se podobná setkání budou opakovat i v jiném zařízení."
  • "Nejpřínosnější částí bylo setkání učitelek. Probrali jsme si spoustu užitečných věcí z provozu našich školek. Vyplatila by se občasná setkání."

  Věříme, že sdílení zkušeností bylo pro všechny strany prospěšné a doufáme, že si účastníci odnesli spoustu užitečných rad a informací.

  Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce Vítězslavě Benešové z MŠ Slavonice a paní Aleně Krejčové z MŠ DUHA Soběslav za to, že jsme se na 2 dny mohli stát součástí  jejich školek.

   

  více
 • Sběr Aktivit škol, Aktivit spolupráce
  30.09.2017
  Společné

  Sběr Aktivit škol, Aktivit spolupráce

  V rámci sběru Aktivit škol a Aktivit spolupráce sbíráme potřeby, nápady, osvědčené metody, které fungují při práci s dětmi a žáky do 15 let. Sdělte nám Váš názor na to, jak byste upravili stávající výzvu na "Šablony", případně co Vám v ní chybí. Myslíte si, že by společná setkávání ředitelů či učitelů přispěla k lepší uplatnitelnosti žáků na trhu práce? Nebo by tato setkání mohla usnadit přechod dětí a žáků mezi jednotlivými stupni? Pokud Vás napadá podobná či naprosto odlišná aktivita pro zkvalitnění vzdělávacího procesu, informujte nás o ní. 

  Vyplňte níže přiložený dotazník, dle území do kterého spadáte a zašlete nám ho do 30. září 2017 na adresu hruska@mas.orlicko.cz.

  Sdělte nám Vaše představy a potřeby, my uděláme vše pro to, aby mohly být realizovány.

  více
 • Kvarteto je na světě
  27.09.2017
  Společné

  Kvarteto je na světě

  Jaká je nejvhodnější forma publicity? Přeci ta, která splňuje všechny podmínky, hezky vypadá a ještě se dá prakticky využít. Tímto heslem jsme se řídili, když jsme tvořili MAPácké kvarteto. Kvarteto je z prostředí školy a karty znázorňují jinakosti, odlišnosti a různorodosti v přístupu ke vzdělávání, v myšlení dětí, ale i dospělých, v možnostech, kde, kdy, jak, s kým a s čím se můžeme ve škole setkat. Více vám neprozradíme. Vše se dozvíte, když si kvarteto zahrajete. 

  Kvarteto je k dispozici v kanceláři MAS ORLICKO, z.s. Pokud byste si chtěli využívat jen část kvarteta nebo si vytisknout kvarteto ve větším formátu, můžete využít níže přiložený .pdf soubor, který kvarteto obsahuje.

   

  více
 • Setkání se zástupci středních škol k aktivitám MAP, KAP a možnostem financování v rámci IROP
  26.09.2017
  Společné

  Setkání se zástupci středních škol k aktivitám MAP, KAP a možnostem financování v rámci IROP

  26. září se uskutečnilo setkání se zástupci středních škol. V rámci toho setkání byli zástupci seznámeni s možnostmi financování v rámci výzev MAS ORLICKO, z.s. z dotačního programu IROP. Dále se dozvěděli o aktivitách, které jsou plánovány krajským úřadem v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání Pardubického kraje. Na téma Implementace KAP navázala informace k Místním akčním plánům vzdělávání se zaměřením na spolupráci základních a středních škol a na závěr se diskutovalo nad konkrétními dotazy jednotlivých zástupců středních škol.

  Děkujeme všem za účast a doufáme, že jim setkání přineslo mnoho důležitých a užitečných informací. 

  více