• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Informace k realizaci projektu MAP v souvislosti s aktuální situací

Informace k realizaci projektu MAP v souvislosti s aktuální situací

Informace k realizaci projektu MAP v souvislosti s aktuální situací – informace pro účastníky akcí a zapojené osoby

Dovolujeme si zveřejnit aktuální informace k projektovým aktivitám v rámci MAP:

 

Aktualizace: 11.05.2020

Všichni projektoví manažeři se z režimu home-office vrátili zpět do kanceláře a jsou k zastižení v obvyklé PROVOZNÍ DOBĚ

Začaly se opět rozbíhat všechny aktivity.

 

 

Aktualizace: 14.04.2020

  • workshop Evaluace v mateřské škole, který se měl uskutečnit 27.04.2020 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí, je PŘESUNUT na náhradní termín 06.10.2020 (od 13:00 do 17:00 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí). 
  • ukázková hodina s názvem Skřítkova naučná stezka, která se měla konat 27.04.2020 v MŠ Čtyřlístek, Žamberk, se v tomto termínu NEUSKUTEČNÍ. O náhradním termínu jednáme a budeme Vás o něm s dostatečným předstihem informovat.
  • ukázková hodina s názvem Čtenářské dílny u žáků se SVP, která byla prozatímně přesunuta na 21.04.2020 ve Speciální základní škole Králíky, je ODLOŽENA na podzim 2020 (až budeme znát konkrétní termín, budeme všechny přihlášené účastníky o něm přednostně informovat).

Aktualizace: 23.03.2020

  • workshop Metody a formy vzdělávání dětí mladších 3 let I. a II., který se měl uskutečnit 01.04.2020 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí, je ODLOŽEN. O náhradním termínu jednáme s paní lektorkou.
  • ukázková hodina s názvem Čtenářské lekce u žáků na 2. stupni, která se měla konat 26.03.2020 na Základní škole Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, se v tomto termínu NEUSKUTEČNÍ. Pokud bude domluven náhradní termín, budeme Vás o tom s dostatečným předstihem informovat.
  • ukázková hodina s názvem Čtenářské dílny u žáků se SVP, která byla původně přichystaná na 24.03.2020 ve Speciální základní škole Králíky, je (prozatím) PŘESUNUTA na termín 21.04.2020 (a to pouze za předpokladu, že ji v tomto náhradním termínu stávající situace umožní realizovat).

Vydáno: 19.03.2020

Semináře, ukázkové hodiny, exkurze a obdobné akce:

Zarezervované (naplánované) akce nejsou zrušeny, ale odloženyKe dni 16.3.2020 byly odloženy všechny akce naplánované v týdnu od 16.3. do 27.3.2020. K dalším týdnům vydá kancelář MAP informaci vždy s týdenním předstihem.

Kroužky, workshopy a další pravidelné akce:

Realizace veškerých aktivit je dočasně pozastavena.

Informace pro zaměstnance projektu na DPP (koordinátoři projektů, tutoři, zapojení učitelé, lektoři, … ):
Váš projektový manažer Vás bude kontaktovat a průběžně s Vámi bude konzultovat Vaše možnosti aktuální aktivní participace na aktivitách projektu. Principiálně platí, že veškeré aktivity (s výjimkou výše uvedených) kontinuálně nadále probíhají.
Vzhledem k fázi projektu (aktuálně je zrealizováno 50% projektu, projekt pokračuje ještě 2 roky) bude postup tento:

Zaměstnanci na DPP, jejichž práce není přímo závislá na fyzickém kontaktu s dalšími osobami, bude pokračovat dle původního plánu.
Zaměstnanci v pozicích vedoucích kroužků mohou čas využít pro přípravu materiálů/podkladů, studiu a zpracování dílčích výstupů.

Řídící výbor:

Řídící výbor – 28.4.2020 proběhne v plánovaném termínu s využitím prostředků pro vzdálenou komunikaci (per-rollam, telekonference, … ).

Komunikace:
Komunikace aktuálně probíhá primárně prostřednictvím emailu a telefonu. Všichni projektoví manažeři pracují v režimu home-office. 
Kontakty naleznete ZDE.
Pro zasílání dokumentů využijte poštu, nebo ideálně datovou schránku MAS:  328e35a
K dnešnímu dni bylo zprovozněno také cloudové řešení pro komunikaci formou video-konferencí s využitím veřejně dostupné aplikace www.zoom.us  . Tato může být využívána jak pro komunikaci s Vaším projektovým manažerem, tak v rámci účastníků navzájem. Stránky jsou v angličtině, ovládání je však velmi intuitivní. Požádejte svého projektového manažera o pomoc.

V případě delšího trvání karanténních opatření bude toto řešení využíváno pro komunikaci v rámci jednání ŘPS, PS, atd…

Prosíme Vás o shovívavost v případě delší reakční doby našeho týmu, ale snažíme se pracovat, co to jde.

Přejeme Vám pevné zdraví!

Ing. Ivana Vanická

Ředitelka MAS ORLICKO, z.s.

Přidat nový komentář