• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Přehled proběhlých aktivit za leden 2020

Přehled proběhlých aktivit za leden 2020

Přinášíme vám přehled proběhlých aktivit a akcí za leden 2020.

 

V SO ORP Žamberk a Králíky proběhly tyto aktivity:

  • 20. ledna 2020 proběhlo od 15:00 hodin v zasedací místnosti MAS Orlicko, z.s., jednání Pracovní skupiny pro financování. Informace o této pracovní skupině i zápisy z jednání naleznete ZDE.
  • 21. ledna 2020 proběhlo od 15:00 hodin v zasedací místnosti MAS Orlicko, z.s., jednání Řídící pracovní skupiny. Informace o této pracovní skupině i zápisy z jednání naleznete ZDE.
  • 22. ledna 2020 proběhl v Žamberku na Základní škole Erudio Orlicko prožitkový seminář s názvem Systemické konstelace I. a II.  Dopolední blok byl zaměřen na vystavění teoretického základu a sladění úrovně skupiny, odpolední blok pak byl už výhradně věnován prožitkové části a modelovým situacím. Více informací včetně ohlasů a fotogalerie naleznete ZDE.

A v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová proběhly tyto aktivity:

  • 14. ledna 2020 proběhlo od 15:00 hodin na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí jednání Pracovní skupiny pro financování. Informace o této pracovní skupině i zápisy z jednání naleznete ZDE.
  • 16. ledna 2020 proběhlo od 15:00 hodin v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí společné jednání tří Pracovních skupinPracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a Pracovní skupinu pro rovné příležitosti. Informace o těchto pracovních skupinách i zápisy z jednání naleznete pod odkazy na jednotlivé pracovní skupiny.
  • 20. ledna 2020 se uskutečnil v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí workshop na téma Hospitace v mateřské škole určený ředitelkám a vedoucím učitelkám mateřských škol. Účastnice nejprve diskutovaly o svých zkušenostech z hospitací, poté absolvovaly i praktickou část, při které nacvičovaly evaluaci hospitace. Více informací včetně ohlasů a fotogalerie naleznete ZDE.
  • 27. a 28. ledna 2020 proběhla setkání se žáky všech zapojených škol (Libchavy, Česká Třebová, Sopotnice, Dolní Dobrouč), kteří se podíleli na zpracování druhého úkolu na téma Historie a kultura obce. V rámci těchto setkání bylo školám předáno zadání třetího úkolu na téma Firmy, které budou zpracovávat do konce června 2020. Více informací naleznete ZDE.

Pokud vás naše činnost v rámci implementačních aktivit zaujala, můžete se podívat také na přehled všech našich implementačních aktivit v sekci DLOUHODOBÉ AKTIVITY nebo na odkaze ZDE. Každá implementační aktivita má vytvořenou vlastní stránku, na které najdete popis dané aktivity, vytyčené cíle, plánovaný harmonogram, zapojené subjekty, přínosy pro území/žáky/školy, aktuální informace, popřípadě zprávy o plánovaných či proběhlých akcích včetně fotografií.

Přidat nový komentář