• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Vzdělávání Řídícího výboru

Vzdělávání Řídícího výboru

Dne 30.9.2020 proběhlo v Kongresovém sálu Měšťanského pivovaru v Ústí nad Orlicí (Hylváty) Vzdělávání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky i SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Jak máme transformovat „lovce a sběrače“, kterými historicky jsme již tisíce let, na dobu exponenciálních změn 21. století?

„A jak vzdělávat pro budoucnost, kterou neznáme?“ Těmito nelehkými, avšak velmi aktuálními otázkami otevřel Ing. Pavel Kysilka, CSc. seminář určený starostům, ředitelům škol, zástupcům neziskových organizací i rodičům.

Během dvouhodinového programu, přenesl Ing. Kysilka účastníky velmi rychle z doby neolitické revoluce a průmyslové revoluce do doby epochální změny a technické revoluce, kterou prožíváme právě dnes.

A co je tedy hlavními klíči a parametry vzdělávání, jež nás připraví na budoucnost, kterou dnes ještě neznáme? Dle úspěšného ekonoma jsou to především sociální dovednosti, které si musíme osvojit. „People are hired for their skills and fired for their behavior!“ – „Lidé jsou přijímáni pro své schopnosti a propouštěni pro nedostatek sociálních kompetencí“. Toto pravidlo tedy platí a bude platit více než dřív.

Co konkrétně tedy mají žáci v našich školách kromě osvojování základních znalostí a dovedností získat? Schopnost orientace (v problémech, tématech, možnostech a trendech), schopnost adaptability (na stále a rychle se měnící prostředí), kreativitu, přesvědčivost, spolupráci, umění vést lidi a v neposlední řadě schopnost „umět dělat pro jiné“.

Nedostatečný rozvoj těchto kompetencí představuje významné riziko pro kvalitní rozvoj vzdělávání a především pro jeho vyváženou dostupnost pro všechny děti a žáky. K jejich zařazení do výuky potřebují především ředitelky a ředitelé škol významnou podporu svých zřizovatelů, důvěru rodičů a prostor pro vzdělávání a sdílení zkušeností v této oblasti  –  a to mnohem více, než finanční prostředky.

„Alea iacta est“ – „kostky jsou vrženy“ - i tak by se daly popsat pocity mnohých z účastníků při úvahách o tom, jak stávající epochální změna ovlivňuje náš život.

Ing. Pavlu Kysilkovi jistě patří velký dík za jeho příspěvek, který propojil mnohaleté praktické zkušenosti z mnoha oborů s tématem dostupného a kvalitního vzdělávání.

Celá akce byla realizována prostřednictvím MAS ORLICKO, z.s. v rámci projektu Místního akčního plánování pro obce ve správním území ORP Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová jako aktivita „Vzdělávání členů řídícího výboru“. Věříme, že si přítomní partneři z území, stejně jako zaměstnanci projektu MAP, odnesli bohatou inspiraci pro společná témata a aktivity, které pomohou být školám místem, které připraví VŠECHNY žáky na jejich životní uplatnění.

Více o aktivitách místního akčního plánování na www.MAPORLICKO.cz a www.MASPROORLICKO.cz

Fotogalerie

Vzdělávání Řídícího výboru 30.9.2020

Přidat nový komentář