• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jak může být střední článek nástrojem podpory kvalitního vzdělávání?

Jak může být střední článek nástrojem podpory kvalitního vzdělávání?

Dne 15. listopadu 2021, se od 15:00 do 17:00 hod., uskutečnila v Badatelně Městského muzea v České Třebové (Klácelova 11, Česká Třebová) diskuze o kvalitě vzdělávání v regionu s názvem „Jak může být střední článek nástrojem podpory kvalitního vzdělávání?“. Tato akce byla určená zejména zřizovatelům škol, zastupitelům, ředitelům škol, zástupcům místních podniků a dalším aktérům, a to jak z území Orlickoústecka a Českotřebovska, tak i ze Žamberska a Králicka. 

Úvodního slova se ujala PhDr. Petra Novotná, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. V jeho rámci mj. představila přednášející, Mgr. Hanu Fučíkovou, koordinátorku středního článku podpory pro okres Svitavy, a Mgr. Pavla Dvořáčka, metodika středního článku podpory pro okres Svitavy.

Mgr. Fučíková nejprve seznámila účastníky se základními informacemi týkajícími se středního článku podpory a jeho strategickými cíli. Dále Mgr. Fučíková představila pilotní projekt středního článku jako nástroje zvyšování kvality ve vzdělávání v okrese Svitavy. Pilotáž je zde na svém počátku, bude tady probíhat po dobu 2 let (2021 – 2023) a je určená mateřským a základním školám a jejich zřizovatelům. 

Mgr. Pavel Dvořáček pak účastníkům přiblížil, jak probíhá pilotáž v terénu v praxi, kdy okres Svitavy tvoří 4 obce s rozšířenou působností a je v něm 120 škol. Momentálně realizují mapování území s tím, že se už nyní ukazuje např. potřebnost vytvoření databáze sdílených pracovních pozic pro malé obce.

V průběhu celé akce měli účastníci možnost vznášet své dotazy a zejména pak v samotném závěru probíhala mezi účastníky a přednášejícími živá diskuze k tématu kvality vzdělávání v regionu.

Oběma přednášejícím, Mgr. Fučíkové i Mgr. Dvořáčkovi, patří velký dík za jejich vstřícnost a ochotu podělit se s účastníky o informace ke střednímu článku a o nejaktuálnější poznatky z pilotáže středního článku v SO ORP Svitavy, a také za jejich čas, který nám věnovali.

Soubory

Tisková zpráva

Přidat nový komentář