• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Připomínkování zpracovávaných dokumentů - podzim 2019

Připomínkování zpracovávaných dokumentů - podzim 2019

Od 1. do 8. října probíhalo v rámci projektů MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II a MAP Žamberk a Králíky II veřejné připomínkování těchto dokumentů:

  • Strategický rámec MAP verze 7.0;
  • Analytická část MAP verze 3.0;
  • Revize SWOT-3 analýzy;
    • Vize;
    • Východiska pro strategickou část - problémové oblasti a priority.

Připomínky k těmto dokumentům budou vypořádány jednotlivými řídícími pracovními skupinami (vždy pro dané území) a pracovními skupinami pro financování. Tyto dokumenty budou následně schváleny Řídícími výbory, které proběhnou 24. října 2019.

 

Přidat nový komentář