• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

 • Úvodní schůzka ke COMDI
  27.06.2018
  Společné

  Úvodní schůzka ke COMDI

  27. června proběhla úvodní schůzka k projektu Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ, v rámci kterého budeme v zapojených školách pracovat s metodou COMDI. Účastníci se během schůzky dozvěděli základní harmonogram, termín úvodního zaškolení a byly zadány první úkoly. 

  více
 • MAP Žamberk a Králíky II úspěšně prošel výběrovou komisí
  14.06.2018
  Společné

  MAP Žamberk a Králíky II úspěšně prošel výběrovou komisí

  MAP Žamberk a Králíky úspěšně prošel výběrovou komisí a v současné době pracujeme na doložení všech dokumentů k právnímu aktu. 

  U MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová stále čekáme na vyjádření výběrové komise. 

  U obou projektů probíhají úvodní schůzky, v rámci kterých se scházíme se zapojenými školami a organizacemi. Řešíme zde organizační záležitosti a připravujeme jednotlivé aktivity na "ostrý" start. 

  více
 • Schvalování projektu MAP II ze strany MŠMT je v plném proudu
  14.05.2018
  Společné

  Schvalování projektu MAP II ze strany MŠMT je v plném proudu

  To, že jsme 30. dubna 2018 úspěšně zakončili projekty MAP I, už víte. Ale čemu se věnujeme od 1. května? 1. května jsme zahájili realizaci projektů MAP II, které plně navazují na projekty MAP I. 

  Změnou, která přišla s novými projekty, je výměna hlavního manažera projektu, kdy se novou tváří realizačního týmu MAP stala místo Ing. Hrušky Lenka Šťovíčková. 

  Od podání žádosti v polovině února naše projekty úspěšné prošly formálním hodnocením a v současné době čekáme na věcné hodnocení ze strany MŠMT. Předpokládáme, že informaci o výsledku hodnocení získáme nejpozději do konce května.

  A čemu se v kanceláři MAP v mezičase věnujeme? Připravujeme jednotlivé implementační projekty na zahájení, přemýšlíme nad správným nastavením pracovních skupin, Řídících výborů a realizačního týmu a zároveň studujeme materiály, které budeme v průběhu projektů nadále potřebovat.

   

  Krátké shrnutí k projektům MAP II:

  Pro území Žamberecko a Králicko byla podána žádost o podporu ve výši 13,8 mld. Kč a pro Orlickoústecko a Českotřebovsko ve výši 13 mld. Kč s předpokládanou dobou realizace u obou projektů od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2022.
  Každý projekt bude rozdělen na 2 velké celky, které se mezi sebou budou provazovat. V rámci aktivity s názvem Rozvoj a aktualizace MAP budeme pokračovat ve strategickém plánování. Dojde k aktualizaci analytické části MAP, Strategického rámce MAP či Ročního akčního plánu. Budou realizovány workshopy, kulaté stoly, ukázkové hodiny se zaměřením na kvalitní inkluzivní vzdělávání. Zároveň budou fungovat pracovní skupiny.
  Druhou části bude tzv. Implementace MAP. Na jaké aktivity se v rámci implementace můžete těšit? Budeme dále organizovat osvědčené workshopy, kulaté stoly a ukázkové hodiny. Společně se školami, které projevily zájem, budeme testovat metodu COMDI, podpoříme činnost na školních zahradách, zkusíme vytvořit stručný dokument o místním regionu. Představíme pedagogům mateřských škol nové metody práce a ve spolupráci se středními školami a neziskovými organizacemi budeme pro žáky do 15 let pořádat polytechnické zájmové kroužky. Zkrátka čeká nás mnoho zajímavých aktivit, které se naplno rozběhnou od září 2018.

  více
 • Letáky k projektům MAP I
  30.04.2018
  Společné

  Letáky k projektům MAP I

  Jako shrnutí projektů MAP I jsme se rozhodli vytvořit informační leták, ve které jsme se snažili shrnout všechny podstatné informace.

  Tyto letáky jsou k dispozici v kanceláři MAS ORLICKO, z.s. Zároveň do nich můžete nahlédnout v přiložených pdf souborech.

  více
 • Proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů projektu MAP I
  27.04.2018
  Společné

  Proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů projektu MAP I

  27. dubna proběhlo závěrečné jednání Řídících výborů  MAP I, které se uskutečnilo v Měšťanském pivovaře v Ústí nad Orlicí. V rámci tohoto jednání došlo ke schválení aktualizované verze Strategického rámce MAP a závěrečné sebehodnotící zprávy. Přidanou hodnotu mělo jednání díky účasti všech žákovských parlamentů, kteří se do projektu MAP zapojily, kdy zástupci parlamentů prezentovali výstupy zadaných úkolů.

  Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do projektu MAP I zapojili. 

  více
 • Vítězové soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt si užili svou výhru!
  28.03.2018
  Společné

  Vítězové soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt si užili svou výhru!

  Pro čtyřicet žáků začaly velikonoční prázdniny už 28. 3. 2018 návštěvou vědecko-zábavního parku VIDA v Brně. Jako vítězové naší soutěže o nejlepší (mimo)školní projekt měli možnost nejen vidět, ale především na svých a svými těly vyzkoušet všechny vystavené exponáty, „projet“ si zábavní show s tematikou kolo a prostorově si prožít lov z pozice nejen predátora, ale i jeho kořisti, díky shlédnutí 3D filmu.  

  Vybraným žákům ZŠ a MŠ v Červené Vodě a vybraným návštěvníkům klubu Rébus z DDM Kamarád v České Třebové ještě jednou gratulujeme k výhře!

  více
 • Tisková zpráva k soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt
  14.03.2018
  Společné

  Tisková zpráva k soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt

  K soutěži o Nejlepší (mimo)školní projekt byla vydána tisková zpráva. Přečíst si ji můžete v přiloženém souboru. 

  více
 • Finální MAP schválen zřizovateli
  09.03.2018
  Společné

  Finální MAP schválen zřizovateli

  V průběhu měsíce února zřizovatelé škol v regionech Orlickoústecko, Českotřebovsko, Žamberecko a Králicko na svých jednáních (radách/zastupitelstvech měst a obcí) projednávali souhlas se závěrečným výstupem projektu MAP – tzv. finální MAP.

  Tento dokument je výstupem dvouletého (2016-2018) komunitního plánování ve vzdělávání. Obsahuje kromě úvodní analytické části (popisující současný stav předškolního a základního školství, neformálního a zájmového vzdělávání) strategickou část stanovující jednotlivé cíle, kterými bude podporována kvalita poskytovaného vzdělávání v regionu do roku 2023. Součástí finálního MAP je i tzv. Akční plán a Roční akční plán – jako souhrn konkrétních aktivit investičního a neinvestičního charakteru pro naplňování jednotlivých cílů.

  V regionu Orlickoústecko a Českotřebovsko vyjádřilo souhlas s finálním MAP 100 % všech zřizovatelů škol, v regionu Žamberecko a Králicko 96 % zřizovatelů.

  Touto cestou děkujeme všem zřizovatelům za poskytnutou součinnost a spolupráci při tvorbě finálního MAP!

  více
 • DDM Kamarád Česká Třebová a Základní škola Červená Voda vítězí v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt
  06.03.2018
  Společné

  DDM Kamarád Česká Třebová a Základní škola Červená Voda vítězí v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt

  Dne 5. 3. 2018 vylosovala tříčlenná komise 20 výherců z celkového počtu 269 hlasujících, kteří rozhodli o výběru dvou nejlepších (mimo)školních projektů v rámci místních akčních plánů vzdělávání Orlicko.  

  V regionu Orlickoústecko a Českotřebovsko získal nejvíce hlasů projekt Domu dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová s názvem Co jsme si vypěstovali, to si sníme.

  Na Žamberecku a Králicku u veřejnosti zvítězila aktivita spolupráce Základní školy a mateřské školy v Červené Vodě s názvem Zdravé stravování.

  Zástupci vítězných projektů získávají zájezd do zábavně-vědeckého parku VIDA v Brně a vylosovaní výherci obdrží dárkový poukaz na nákup literatury v hodnotě 2.000,- Kč.

  Vítězům a výhercům upřímně gratulujeme a děkujeme všem hlasujícím za účast v soutěži!

  Výherci z řad hlasujících

  Výsledky hlasování MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Výsledky hlasování MAP Žamberk a Králíky

   

  více
 • Seminář na téma Jak učit a nezbláznit se
  02.03.2018
  Společné

  Seminář na téma Jak učit a nezbláznit se

  Dne 2. března se neslo v duchu osobnostního rozvoje.

  Hra na mravence pospíchajícího k uvolněné židli, (ne)bezpečná hra „nízkou holí“, hudba dřeva a chytajících rukou – to je malá ochutnávka toho, co měli možnost účastníci semináře prožít pod vedením německého pedagoga Thomase Pedroliho.         
  Ve druhé části semináře v D-Centru v Dolní Dobrouči, pod vedením ukrajinské doktorky integrativní medicíny Eleny Bogatyrenko, se zúčastnění naučili jak obnovovat a uchovávat své zdraví pomocí jednoduché metody terapie směry, spirální gymnastiky či twist terapie.

  Ohlasy účastníků:

  • "Obohacující."
  • "Super."
  • "Zábavné a poučné."
  • "Byla zde velmi uvolnění a přátelská atmosféra. Přitom hluboké znalosti."
  • "Originální setkání."
  • "Oči otevírající příjemné dopoledne plné nových metod a přístupů."
  • "Lečebné metody, cvičení použitelné pro své pracovní účely."
  • "Ladné naladěné se do celkové pohody."
  • "Obohacující."
  • "Příjemná atmosféra mi umožnola odreagovat se od pracovních povinností a tlaku."
  • "Uvědomila jsem si nepatrně, ač důležité věci, které mě v běžném životě ovlivňují."

  Chtěli bychom poděkovat lektorům, že vážili tak dlouhou cestu až k nám do podhůří Orlických hor, Římskokatolické farnosti v Dolní Dobrouči za poskytnutí prostor a Lesnímu klubu Letohrad za spolupráci při organizování semináře. 

  více
 • Schvalování finálního dokumentu MAP zřizovateli, žádost k projektu MAP II
  09.02.2018
  Společné

  Schvalování finálního dokumentu MAP zřizovateli, žádost k projektu MAP II

  Jak jistě víte 17. ledna 2018 proběhlo schválování finálních verzí dokumentů MAP Řídícími výbory. Mohlo by se sice zdát, že všechno bylo v projektu úspěšně dokončeno, ale není tomu tak. Po jednání Řídících výborů byly schválené verze rozeslány na obce, kde dochází ke schválování zřizovateli. 

  Souběžně s dokončováním projektu MAP I probíhá zpracování žádosti do výzvy MAP II. Od 22. do 24. ledna probíhaly informační schůzky, kde byly zájemcům z řad škol představeny jednotlivé aktivity, které byly ve spolupráci se zástupci z území vytvořeny a měly by být realizovány v rámci projektu MAP II.

  Podání žádosti do výzvy MAP II je plánováno na 14. února.

  V příloze naleznete manažerské shrnutí jak k projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, tak k projektu MAP Žamberk a Králíky. 

  více
 • Finální verze MAP schváleny Řídícími výbory
  30.01.2018
  Společné

  Finální verze MAP schváleny Řídícími výbory

  Řídící výbory na svých jednání,  která se konala 17. ledna 2018, schválily finální verze dokumentů MAP. 

  V průběhu jednání byly členové seznámeni s proběhlými aktivitami, výhledem činnosti na další období a schválili finální verzi MAP.

  Finální verze se skládá z Analytické části, Strategického rámce MAP do roku 2023, Akčního plánu, Pravidel pro zapojení dotčené veřejnosti, Pravidel principů MAP a Seznamu relevantních aktérů.

  Ve finální verzi MAP také naleznete aktivity, které budou realizovány ve školním roce 2018/2019. 

  Děkujeme Všem, kteří se do tvorby Místních akčních plánů zapojili. 

  více