• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Dokumenty schválené Řídícími výbory

Dokumenty schválené Řídícími výbory

V průběhu června proběhlo per rollam jednání řídících výborů. V záložce Dokumenty jsou zveřejněny tyto schválené dokumenty:

  • Agregovaný popis potřeb škol;
  • Průběžná sebehodnotící zpráva o průběhu projektu;
  • Průběžné vyhodnocení ročního akčního plánu na školní rok 2018/2019. 

Projekt MAP Žamberk a Králíky má dokumenty zveřejněny zde, MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová zde.

Přidat nový komentář