• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy
V rámci aktualizace našich webových stránek došlo k několika drobným změnám. Na hlavní liště již nenaleznete záložku s názvem ODKAZY, ale nemusíte mít strach, všechny užitečné odkazy, které pro vás vyhledáváme, naleznete níže. Navíc teď na našich stránkách můžete využít novou záložku s názvem INSPIRACE PRO VÁS, kde od září 2019 naleznete aktuální a plánované výzvy týkající se školství i konkrétní příklady toho, co se podařilo a také popis toho, jak se to podařilo, díky čemuž se můžete nechat inspirovat.

 

Metodické pomůcky:

 • Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství: www.msmt.czMetodická pomůcka si klade za cíl seznámit osoby, které vykonávají činnosti v oblasti zpracování osobních údajů v kontextu školství, s nadcházející úpravou ochrany osobních údajů představovanou tímto evropským nařízením.
 • Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení: www.msmt.cz. Zjednodušený návod vychází ze Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, která je účinná od 1. ledna 2017. Směrnice je přiložena v příloze.
 • Užitečné odkazy k fondům Evropské unie: www.msmt.cz. MŠMT v sekci Užitečné odkazy uvádí webové stránky, na kterých lze najít užitečné informace ke strukturálním a investičním fondům a k operačním programům v České republice​.

 

MAPová inzerce:

 • Veřejná skupina InspiroMAP pod facebookovým profilem MAP Orlicko. Jedná se o prostor pro sdílení zkušeností a získání nové inspirace z příkladů dobré praxe.

 

Důležitá stanoviska:

 

Zajimavé odkazy pro rodiče a pedagogy:

 • Pomáháme školám k úspěchu: www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechuPomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR.
 • Malá technická univerzita: www.mtuni.cz. Program Malá technická univerzita lze využít jak v mateřských školách, tak na 1. stupni základních škol.
 • Webové stránky PharmDr. Margit Slimákové: www.margit.cz. Nezapamatovali jste si vše, co říkala paní Margit Slimáková na kulatém stolu Zdravá výživa pro školáky v Oucmanicích? Všechny informace naleznete na jejích webových stránkách.
 • Zdravá školní jídelna: www.zdravaskolnijidelna.cz. Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. 
 • Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce: www.infoabsolvent.czInformační systém ISA+ pomáhá žákům základních škol při volbě oboru vzdělání a výběru střední školy, žákům středních škol při rozhodování o pokračování ve vzdělávání a při přechodu na trh práce, výchovným-kariérovým poradcům a učitelům při poskytování kariérového poradenství a výuce témat Úvodu do světa práce, managementu škol při úpravách vlastní vzdělávací nabídky a vzdělávacích programů.
 • Centrum pro demokratické učení, o.p.s.: www.skolaprodemokracii.cz. Nestihli jste náš seminář o Fungujících žákovských parlamentech na současných školách a zajímá Vás toto téma? Podívejte se na stránky Centra pro demokratické učení, o.p.s. Tato organizace se zabývá prací se žákovskými parlamenty a tvorbou metodické podpory.
 • Institut pro podporu inovativního vzdělávání: www.modernivzdelani.cz. Zajímají Vás inovativní proudy ve vzdělávání? Navštivte níže uvedené webové stránky Institutu pro podporu inovativního vzdělávání, kde se dozvíte informace o Montessori školách, Waldorfských školách, Lesních školkách atd.
 • Úspěch pro každého žáka: www.uspechzaka.czOtevřená neformální síť organizací, které se učí společně v České republice rozvíjet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch každého žáka v každé škole.
 • DYS-centrum Praha, z. ú.: www.dyscentrum.orgDYS-centrum Praha z.ú. je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.
 • Středisko ekologické výchovy SEVER: http://sever.ekologickavychova.cz/o-nas/"Usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu Prostřednictvím výchovy a vzdělávání".

 

Inspirace pro výuku:

 • Ekoncentrum Podhoubí: www.podhoubi.cz. Náměty na výuku v mateřské škole. 
 • EDUteam: www.eduteam.cz/inspirace-pro-vyuku. Na webové stránce EDUteam můžete najít spoustu zajímavých aplikací a webových stránek pro využití ve výuce.
 • RAABE Společně pro kvalitní vzdělávání: www.raabe.cz. Nakladatelství RAABE vydává odborné publikace a materiály pro učitele, ředitele a další pedagogické zaměstnance.
 • Obrázková škola: www.obrazkova-skola.cz. Obrázková škola je eshop, která prodává pomůcky pro výuku (kartičky, materiály, hry, ...).
 • Nakladatelství Šafrán: www.nakladatelstvi-safran.cz. Nakladatelství Šafrán vydává publikace pro učitele, které se zaměřují na rozvíjení dovednosti čtení a psaní.
 • Nákup suchého ledu: shop.spektro.cz. Webové stránky zabývající se prodejem suchého ledu.
 • Funny Ice: www.funnyice.cz. Další produkty patřící společnosti Spektro.
 • Pokusy se suchým ledem: fyzikalnisuplik.websnadno.cz. Příručka pro pokusy se suchým ledem. 

 

Tematické zprávy:

 • Situace v předškolním vzdělávání po zavedení povinného předškolního roku: csicr.cz. Česká školní inspekce vydala tematickou zprávu, která se zabývá dopadu povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchvoně-vzdělávácí činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018.
 • Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017: csicr.cz. Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017. 

Přidat nový komentář