• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Přehled proběhlých aktivit za leden 2019

Přehled proběhlých aktivit za leden 2019

Přinášíme vám přehled akcí a aktivit, které jsme v lednu 2019 zrealizovali!

Proběhlé aktivity na území ve SO ORP Žamberk a Králíky:

 • 7. ledna 2019 – Krátce po zahájení nového roku jsme se pustili do dalšího z prohlubujících seminářů k Pedagogické diagnostice dítěte předškolního věku. Tentokrát si tématem Motorika a grafomotorika prošla druhá skupina pedagogických pracovníků MŠ. Příjemným dnem plným zajímavých a užitečných informací, rad i příkladů z praxe nás opět provedla skvělá lektorka paní Mgr. Jiřina Bednářová. Na více informací o projektu a fotografie ze semináře se můžete podívat ZDE.
 • 15. ledna 2019 - Řeč a sluch, to byla témata, kterými jsme se celý den v rámci semináře k Pedagogické diagnostice dítěte předškolního věku zabývali. Od paní lektorky Mgr. Jiřiny Bednářové jsme se mimo jiné dozvěděli, jak správně rozvíjet a stimulovat tyto oblasti u předškolních dětí. A také jak včas rozeznat a podchytit, když má nějaké dítě v těchto oblastech problém. Semináře se účastnila první polovina pedagogických pracovníků MŠ, druhá polovina absolvuje tento seminář 13. 3. 2019. Na více informací o projektu a fotografie ze semináře se můžete podívat ZDE.
 • 18. ledna 2019 - proběhl na Gymnáziu Žamberk den otevřených dveří, na kterém byl také prezentován kroužek Robotiky! Na více informací o projektu, v rámci kterého kroužek probíhá, a také spoustu fotografií z kroužku naleznete ZDE.
 • 22. ledna 2019 – proběhlo pod vedením odborné manažerky MAP – Mgr. Veroniky Výborné 3. jednání pracovních skupin pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti i pro rovné příležitosti. Jednání proběhla v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. v Žamberku. Více informací o pracovních skupinách včetně zápisů z jednání naleznete ZDE.
 • 30. ledna 2019 – proběhlo od 15:30 v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. v Žamberku jednání Pracovní skupiny pro financování. Více informací o této pracovní skupině včetně zápisů z jednání naleznete ZDE.

Proběhlé aktivity na území ve SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

 • 16. ledna 2019 – proběhla v rámci projektu Školní zahrady jako prostor k polytechnickému a přírodovědnému vzdělávání schůzka k výsledkům šetření mezi rodiči. Schůzka proběhla v Ústí nad Orlicí v 15:30 pod vedením odborné manažerky Mgr. Adély Bednářové. Více informací o tomto projektu naleznete ZDE.
 • 21. ledna 2019 - V rámci otevřené aktivity Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností proběhl 21. ledna 2019 od 13:30 do 15:30 na ZŠ a MŠ Sopotnice poutavý seminář na téma Místně zakotvené učení. Seminář byl plný nejen zajímavých informací ale především praktických rad a ukázek, jak MZU aplikovat v praxi. Lektoři Karin Richterová a Pavel Kaplan přijeli ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Na více informací o tomto semináři včetně fotografií se můžete podívat ZDE.
 • 21. ledna 2019 od 15:30 do 16:30 proběhlo pracovní setkání zapojených škol do projektu Místně zakotvené učení z pohledu žáků a pedagogů a tvorba regionální učebnice. Lektoři přijeli ze Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. Cílem setkání bylo představit zapojeným školám možné způsoby zpracování zadaných úkolů a představit harmonogram další realizace projektu. Na více informací o tomto projektu včetně fotogalerie se můžete podívat ZDE.
 • 30. ledna 2019 – V rámci projektu Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami proběhla dne 30. ledna 2019 schůzka k přípravě letošního tábora. Více informací o tomto projektu najdete ZDE.

Pokud vás naše činnost v rámci implementačních aktivit zaujala, můžete se podívat také na přehled všech našich implementačních aktivit v sekci DLOUHODOBÉ AKTIVITY nebo na odkaze ZDE. Každá implementační aktivita má vytvořenou vlastní stránku, na které najdete popis dané aktivity, vytyčené cíle, plánovaný harmonogram, zapojené subjekty, přínosy pro území/žáky/školy, aktuální informace, popřípadě zprávy o plánovaných či proběhlých akcích včetně fotografií.

Přidat nový komentář