• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Místně zakotvené učení a tvorba regionální učebnice

29.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Místně zakotvené učení z pohledu žáků a pedagogů

a tvorba regionální učebnice

Cílem tohoto projektu je rozvoj znalostí žáků základních škol o specifikách místního regionu, zvýšení zájmu žáků o region, ve kterém vyrůstají a podpořit zapojení subjektů zájmového a neformálního vzdělávání do výukového procesu.

V rámci projektu dojde nejprve k představení mechanismů pro ukotvení místně zakotveného učení ve výuce. Na zapojených ZŠ proběhnou během prvního roku úvodní schůzky a bude vybrán zapojený učitel z každé ZŠ. Následně pedagogičtí pracovníci a žáci 2. stupně zapojených škol prodiskutují problémy ve svém okolí a zjistí informace o životě místní komunity. Na základě těchto výstupů bude vytvořena učebnice.

Tato aktivita bude rozdělena do několika částí. Nejpodstatnější částí bude vlastní spolupráce žáků s jednotlivými zástupci regionu, kdy se při interakci s jednotlivými aktéry žáci dozvídají nové informace o regionu, ve kterém vyrůstají a budují si k němu vztah, což je prevencí proti vylidňování regionu. Zároveň dochází k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem, u kterých může dojít k objevení nových schopností a dovedností, ve kterých vynikají.

Zapojené subjekty:

 • Základní škola a mateřská škola Libchavy
 • Základní škola Dolní Dobrouč
 • Základní škola Česká Třebová, Habrmanova
 • Základní škola a mateřská škola Sopotnice

Harmonogram:

 • 05/2018-12/2018 - Příprava projektu
 • 01/2019-6/2019 - Zpracování 1. úkolu 
 • 09/2019-06/2020 - Zpracování 2. a 3. úkolu
 • 09/2020-06/2021 - Zpracování 4. a 5. úkolu
 • 09/2021-12/2022 - Vyhodnocení, sdílení, zpracování výstupů

Co projekt přinese:

Našemu území:

 • Rozvoj a podporu regionálního školství.
 • Podporu efektivní spolupráce všech aktérů vzdělávání na regionální úrovni.
 • Propojování formálního, neformálního a zájmového vzdělávání.
 • Podpora aktivit zaměřených na znalost místního regionu.
 • Vytvoření regionální učebnice.
 • Zvýšení povědomí o činnosti místních spolků mezi žáky.

Pedagogickým pracovníkům:

 • Rozvoj kompetencí pro rozvoj znalostí žáků ZŠ o specifikách místního regionu.
 • Zisk metodického materiálu.
 • Metodické vedení.
 • Propojení s místní komunitou.

Žákům:

 • Zvýšení zájmu o region.
 • Prohloubení znalostí a souvislostí v rámci regionu.
 • Spolupráci s komunitou obce.

 

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

24. 9. 2018 - Úvodní schůzka

Dne 24. září 2018 proběhla v kavárně Café Max v Ústí nad Orlicí úvodní schůzka k projektu Místně zakotvené učení a tvorba regionální učebnice.