• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Místně zakotvené učení a tvorba regionální učebnice

29.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Místně zakotvené učení z pohledu žáků a pedagogů

a tvorba regionální učebnice

Cílem tohoto projektu je rozvoj znalostí žáků základních škol o specifikách místního regionu, zvýšení zájmu žáků o region, ve kterém vyrůstají a podpořit zapojení subjektů zájmového a neformálního vzdělávání do výukového procesu.

V rámci projektu dojde nejprve k představení mechanismů pro ukotvení místně zakotveného učení ve výuce. Na zapojených ZŠ proběhnou během prvního roku úvodní schůzky a bude vybrán zapojený učitel z každé ZŠ. Následně pedagogičtí pracovníci a žáci 2. stupně zapojených škol prodiskutují problémy ve svém okolí a zjistí informace o životě místní komunity. Na základě těchto výstupů bude vytvořena učebnice.

Tato aktivita bude rozdělena do několika částí. Nejpodstatnější částí bude vlastní spolupráce žáků s jednotlivými zástupci regionu, kdy se při interakci s jednotlivými aktéry žáci dozvídají nové informace o regionu, ve kterém vyrůstají a budují si k němu vztah, což je prevencí proti vylidňování regionu. Zároveň dochází k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem, u kterých může dojít k objevení nových schopností a dovedností, ve kterých vynikají.

Zapojené subjekty:

 • Základní škola a mateřská škola Libchavy
 • Základní škola Dolní Dobrouč
 • Základní škola Česká Třebová, Habrmanova
 • Základní škola a mateřská škola Sopotnice

Harmonogram:​ 

 • 09/2019-06/2020 - Zpracování 2. a 3. úkolu
 • 09/2020-06/2021 - Zpracování 4. a 5. úkolu
 • 09/2021-12/2021 - Vyhodnocení, sdílení, zpracování výstupů

Co projekt přinese:

Našemu území:

 • Rozvoj a podporu regionálního školství.
 • Podporu efektivní spolupráce všech aktérů vzdělávání na regionální úrovni.
 • Propojování formálního, neformálního a zájmového vzdělávání.
 • Podpora aktivit zaměřených na znalost místního regionu.
 • Vytvoření regionální učebnice.
 • Zvýšení povědomí o činnosti místních spolků mezi žáky.

Pedagogickým pracovníkům:

 • Rozvoj kompetencí pro rozvoj znalostí žáků ZŠ o specifikách místního regionu.
 • Zisk metodického materiálu.
 • Metodické vedení.
 • Propojení s místní komunitou.

Žákům:

 • Zvýšení zájmu o region.
 • Prohloubení znalostí a souvislostí v rámci regionu.
 • Spolupráci s komunitou obce.

 

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Plakát s informacemi o projektu:

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

27. a 28. 1. 2020 - předání 2. úkolu 

27. a 28. ledna 2020 proběhla setkání se žáky všech zapojených škol, kteří se na zpracování druhého úkolu na téma Historie a kultura obce podíleli. Kolečko zahájila žákovská rada z Libchav, pokračovali jsme v České Třebové, Sopotnici a ukončili jsme ho v Dolní Dobrouči. Každá škola zvolila osobitý způsob zpracování a žáci se s námi podělili o zážitky ze zpracování tohoto úkolu 😊. Děkujeme za všechny za předané výstupy. Zároveň bylo školám předáno zadání třetího úkolu na téma Firmy, které budou zpracovávat do konce června 2020. 

18. 9. 2019 - sdílení zkušeností po zpracování prvního úkolu

18. září  2019 proběhla na ZŠ a MŠ Libchavy schůzka, v rámci které zástupci zapojených základních škol sdíleli své zkušenosti ze zpracování prvního zadaného úkolu. Zároveň jim byl předán druhý úkol tentokrát na téma Historie a kultura.

Červen 2019 - dokončování 1. úkolu

V lednu 2019 obdržely zapojené školy první zadání pro vypracování úkolu a nyní se k nám dostávají první výsledky. Jsme moc rádi, že děti tyto úkoly baví a že mohou zdokonalovat a rozšiřovat své znalosti o místě, kde žijí. Podívejte se například, jak si s jedním z úkolů poradili žáci z Libchav.

leden 2019 - červen 2019 - Zpracovávání 1. úkolu

V lednu 2019 obdržely školy, které se do tohoto projektu zapojily, zadání prvního úkolu. První úkol se týká přírodních poměrů a na jeho vypracování mají žáci čas do konce června 2019. Už nyní se moc těšíme na výsledky jejich práce!

21. 1. 2019 - Pracovní setkání pro zapojené školy do tohoto projektu

21. ledna 2019 od 15:30 do 16:30 proběhlo pracovní setkání zapojených škol. Lektoři přijeli ze Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. Cílem setkání bylo představit zapojeným školám možné způsoby zpracování zadaných úkolů a představit harmonogram další realizace projektu.

5. 12. 2018 - Metodické setkání na ZŠ Dolní Dobrouč

5. prosince proběhlo další metodické setkání k projektu Místně zakotvené učení a tvorba regionální učebnice. Tentokrát toto setkání proběhlo na ZŠ Dolní Dobrouč s učiteli 1. stupně. Po krátkém představení projektu byla pozornost věnována způsobu výuky místního regionu na 1. stupni a probíraly se náměty na úkoly ke zpracování.

22. 11. 2018 - Metodické setkání na ZŠ a MŠ Libchavy

Dne 22. listopadu proběhlo na ZŠ a MŠ Libchavy metodické setkání k projektu Místně zakotvené učení a tvorba regionální učebnice. Toto setkání proběhlo s učiteli 1. stupně a bylo zaměřené na představení projektu, způsob výuky místního regionu na 1. stupni a probíraly se náměty na úkoly ke zpracování.

24. 9. 2018 - Úvodní schůzka

Dne 24. září 2018 proběhla v kavárně Café Max v Ústí nad Orlicí úvodní schůzka k projektu Místně zakotvené učení a tvorba regionální učebnice.