• Logo EU
  • Facebook

  • Logo MAP Žamberk

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Pracovní skupina pro financování

Následující jednání proběhne 2. února 2022, od 15:00 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s.

Členové Pracovní skupiny pro financování se v rámci projektu vyjadřují k výstupům z Řídící pracovní skupiny, řeší konkrétní potřeby vzniklé v regionu, projednávají a připomínkují dokumenty a výstupy, a v neposlední řadě se aktivně účastní na procesu prioritizace investičních záměrů.

Složení Pracovní skupiny pro financování

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Mgr. Vratislav Šembera

Masarykova Základní škola Klášterec nad Orlicí

Mgr. Petra Pospíšilová

Základní škola Žamberk, Nádražní

Mgr. Roman Pospíšil

Městský úřad Letohrad

Bc. Magdalena Navrátilová

Mateřská škola Králíky, Moravská

Bc. Romana Fabiánová