• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Robotika

12.10.2018

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.

Robotika

postav si svého robota!

Celý projekt se jmenuje „Spolupráce škol a firem v regionu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání“ a ten je rozdělen na čtyři různé části:

 • Agroenvironmentální výchova
 • Dědečkova dílna
 • Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ Letohrad
 • Robotika

Zde se zaměříme na Robotiku. Co to tedy vlastně je?

 

Robotika je volnočasový kroužek pro děti do 15 let, který probíhá ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk a místní firmou Bühler. Kroužek je otevřen i pro děti ze ZŠ ze Žamberka a okolí, v rámci kroužku budou probíhat exkurze i do dalších firem v regionu. Na kroužku si děti mohou postavit různé robotické vychytávky a propojovat fantazii s realitou! Věk robotů už na vás čeká!

 

Zapojené subjekty:

 • Gymnázium Žamberk, na kterém kroužek probíhá.
 • Místní firma Bühler.
 • Zapojit se mohou všechny děti z okolí do 15 let.

Harmonogram:

 • šk. rok 2019/2020 realizace kroužku Robotika
 • šk. rok 2020/2021 realizace kroužku Robotika
Co projekt přinese:
Dětem a rodičům:
 • Dostupný zájmový kroužek pro děti do 15 let, který je zaměřený na rozvoj technických dovedností a manuální zručnosti dětí školního věku.
 • Přiblížení světa techniky atraktivní zájmovou činností.
 • Rozvoj schopností a dovedností, které mohou být pro děti užitečné, ať už v budoucím povolání nebo v běžném životě.
Pedagogickým pracovníkům:
 • Rozvoj profesních kompetencí
 • Sdílení zkušeností
Školám/firmám:
 • Vytvoření regionální sítě spolupráce mezi ZŠ, SŠ a firmami.

 

Aktuální informace

... pro zájemce o kroužek

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Michaela Boková
michaela.bokova@centrum.cz

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

17. 01. 2020 - Prezentace kroužku Robotiky

Dne 17. ledna 2020 se v rámci Dne otevřených dveří na Gymnáziu Žamberk představil i úspěšný a oblíbený kroužek Robotiky, který vede pan Ing. Jaroslav Vebr.

9.10.2019 - Zahájení kroužku pro školní rok 2019/2020

Dne 9.10.2019 byl zahájen kroužek Robotiky. Zapsalo se do něho 9 dětí. 

29. 08. 2019 - Sdílecí schůzka pro vedoucí kroužků

Na konci prázdnin školního roku 2018/2019 v rámci zájmových kroužků proběhl důležitý mezník celé aktivity. Společně se sešli všichni vedoucí, kteří polytechnické kroužky organizují. Ti představili svou činnost, kterou během prvního roku uskutečnili, podělili se o své dojmy, sdíleli zkušenosti a společně s Odbornou manažerkou definovali slabá místa. Domluvili se na důležitých termínech a dalších nezbytných věcech, které souvisí s realizací kroužku ve školním roce 2019/2020.

18. 1. 2019 - Den otevřených dveří

18. ledna 2019 proběhl na Gymnáziu Žamberk den otevřených dveří, na kterém byl také prezentován kroužek Robotiky!

12. 9. 2018 - Zahájení robotického kroužku!

Robotika byla na Gymnázium Žamberk úspěšně zahájena 12. září 2018! Děti byly nadšené a my všem přejeme, ať nadšení vydrží celý školní rok!