• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Přehled proběhlých implementačních aktivit za listopad je tady!

Přehled proběhlých implementačních aktivit za listopad je tady!

Připravili jsme pro vás další přehled proběhlých implementačních aktivit, tentokrát za listopad. Podívejte se, jaké akce jsme v listopadu pořádali!

Proběhlé aktivity na území SO ORP Žamberk a Králíky

  • 2. 11. 2018 jsme se spolu se žáky 8. a 9. tříd základních škol vypravili na další Projektový den pro volbu povolání. Tentokrát nás čekala cesta na Střední odborné učiliště opravárenské Králíky. Pro žáky základních škol byl připraven pestrý program, který si všichni moc užili. Žáci si v týmech zasoutěžili v oblastech, které se týkají učiva učiliště. Všichni si mohli vyzkoušet simulátor sváření elektrickým obloukem, moderní zemědělskou techniku i mnoho dalších zajímavých věcí! Žáci si z tohoto zajímavého dne odnesli spoustu zážitků i užitečných informací! Fotogalerii z této akce a informace o celém projektu najdete ZDE.
  • 14. 11. 2018 proběhl další z plánovaných prohlubujících seminářů k Pedagogické diagnostice předškolních dětí. I tento seminář vedla paní lektorka Mgr. Jiřina Bednářová a tentokrát se věnovala hrubé a jemné motorice a grafomotorice. Tohoto semináře se zúčastnila první polovina pedagogických pracovníků ze zapojených MŠ, druhou polovinu pedagogických pracovníků čeká tento seminář až v novém roce. Více informací o tomto projektu včetně fotek se seminářů naleznete ZDE.

Proběhlé aktivity na území SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  • 6. 11. 2018 proběhla pro pedagogické pracovníky zapojených mateřských škol exkurze do MŠ Chleny, kde mají skvělým způsobem revitalizovanou školkovou zahradu. Učitelky z okolních MŠ tak měly možnost prohlédnout si tuto zahradu, načerpat inspiraci, dozvědět se tipy a triky týkající se úpravy školkových zahrad, prodiskutovat nápady a sdílet zkušenosti. Více informací včetně fotogalerie z exkurze naleznete ZDE.
  • 8. a 9. 11. 2018 v rámci projektu Od semínka po sklizeň proběhl na zahradě u Klubu Rébus v České Třebové další workshop na úpravu zahrady. Tentokrát na zahradě děti prováděly podzimní práce a připravovaly zahradu na zimu. Jak se jim dařilo se můžete podívat do fotogalerie na stránce ZDE, kde také naleznete podrobnější informace o tomto projektu.

Společné aktivity pro území SO ORP Žamberk a Králíky i pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  • 2. listopadu 2018 bylo dokončeno školení Interpretů 2. stupně v projektu Zvyšování kompetencí výchovných poradců ZŠ. Všichni zúčastnění získali certifikáty a projekt bude pokračovat testy profesní diagnostiky pro žáky osmých tříd v sedmi spolupracujících ZŠ. Věříme, že jim výsledky pomohou ke správnému výběru střední školy nebo učiliště. O pět dní později, tedy 7. listopadu 2018 proběhlo v rámci téhož projektu setkání, které bylo zaměřeno na sdílení zkušeností po testování náslechových skupin. Dále se účastníci setkání věnovali vedení evidence a měli možnost konzultovat výstupy s tutory. Více informací o tomto projektu naleznete ZDE.

Pokud vás naše činnost v rámci implementačních aktivit zaujala, můžete se podívat také na přehled všech našich implementačních aktivit v sekci DLOUHODOBÉ AKTIVITY nebo na odkaze ZDE. Každá implementační aktivita má vytvořenou vlastní stránku, na které najdete popis dané aktivity, vytyčené cíle, plánovaný harmonogram, zapojené subjekty, přínosy pro území/žáky/školy, aktuální informace, popřípadě zprávy o plánovaných či proběhlých akcích včetně fotografií.

Přidat nový komentář