• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Jednání 19. 03. 2020 se ruší.

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Základní škola a Mateřská škola Libchavy
Mgr. Veronika Vaňousová
Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště
Bc. Andrea Tenenková, DiS.
Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků
Mgr. Petr Knob
Základní škola Dolní Dobrouč
Mgr. Zdeňka Krejčová