• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Následující jednání proběhne v září 2020.

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Základní škola a Mateřská škola Libchavy
Mgr. Veronika Vaňousová
Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště
Bc. Andrea Tenenková, DiS.
Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků
Mgr. Petr Knob
Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice
Mgr. Marta Přívratská
Základní škola Dolní Dobrouč
Mgr. Zdeňka Krejčová