• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Příští jednání proběhne 19. 11. 2019

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Základní škola a Mateřská škola Libchavy

Mgr. Veronika Vaňousová

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště

Bc. Andrea Tenenková, DiS.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

Mgr. Petr Knob

Základní škola Česká Třebová, Na Rovině

Mgr. Jakub Diblík

Základní škola Dolní Dobrouč

Mgr. Zdeňka Krejčová