• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Následující jednání proběhne v termínu 1. února 2022, od 15:30 hod. v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí.

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská

Mgr. Miroslava Kroulíková

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290

Bc. Iva Vávrová

Škola pro mě, z.s.

Mgr. Kateřina Kapounová

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice

Mgr. Petra Blaško

Veřejnost

Mgr. Andrea Hůlková