• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Přehled proběhlých aktivit za únor 2019

Přehled proběhlých aktivit za únor 2019

Máme pro vás přehled aktivit a akcí, na kterých jsme se podíleli v únoru 2019!

V SO ORP Žamberk a Králíky proběhly tyto aktivity:
 • 13. února 2019 – V rámci otevřené aktivity Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností proběhl 13. února 2019 na SŠ a ZŠ Žamberk, Tyršova Workshop pro výchovné poradce ZŠ - tentokrát trochu jinak. Tato akce byla pořádná ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Více informací včetně fotogalerie z workshopu najdete ZDE.
 • 19. února 2019 se děti a žáci z Agroenvironmentálního kroužku vypravili na další exkurzi! Nyní navštívili Choceňskou mlékárnu s r. o., kde se dozvěděli o procesu zpracování mléka, o parametrech kvality mléka i o postupu výroby jogurtů a zpracování mléka a tvarohu. Nechyběly informace o historii mlékařské výroby v regionu, současném stavu a také ochutnávky výrobků!!! Více informací včetně fotogalerie z exkurze najdete ZDE.
 • 22. února 2019 byl dokončen Popis potřeb škol ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky. Do Popisů potřeb škol se zapojilo 45 škol v území! A nyní z těchto popisů zpracuje naše odborná manažerka Mgr. Veronika Výborná Agregovaný popis potřeb, se kterým budeme dále pracovat v rámci MAP II.
 • 27. února 2019 se uskutečnila schůzka se zástupci dětských parlamentů v rámci projektu Cesta k otevřené škole. Tato schůzka se uskutečnila na ZŠ Letohrad U Dvora a jejím cílem byla příprava vícedenního výcviku dětských parlamentů a účast zástupců dětských parlamentů na Studentském fóru v Chrudimi. Více informací o tomto projektu najdete ZDE.

A v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová proběhly tyto aktivity:

 • 11. února 2019 byl zahájen volnočasový kroužek pro děti do 15 let s názvem Naprogramuj si svého robota, který bude probíhat každých 14 dní v České Třebové. Více informací naleznete ZDE.
 • 19. února 2019Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sešly 19. 02. 2019 v pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí a zabývaly se mimo jiné také finanční nákladovostí vzdělávání v MŠ a ZŠ. Více informací včetně zápisu z PS naleznete ZDE.
 • 19. února 2019 proběhl v rámci projektu Od semínka po sklizeň workshop, zaměřený na výrobu keramických květináčů, do kterých si později děti z DDM Kamarád z Klubu Rébus budou set semínka. Více informací naleznete ZDE.
 • 22. února 2019 byl dokončen Popis potřeb škol ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Do Popisů potřeb škol se zapojilo 39 škol v území a nyní z těchto popisů zpracuje naše odborná manažerka Mgr. Adéla Bednářová Agregovaný popis potřeb, se kterým budeme dále pracovat v rámci MAP II.
 • 26. února 2019 – Jednání Pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo 26. 02. 2019 v MŠ Lentilka v Ústí nad Orlicí a členové této pracovní skupiny se zabývali především hledáním vhodných finančních zdrojů pro potřeby, které vyplynuly z Popisů potřeb škol. Více informací včetně zápisu z PS F najdete ZDE.

Pokud vás naše činnost v rámci implementačních aktivit zaujala, můžete se podívat také na přehled všech našich implementačních aktivit v sekci DLOUHODOBÉ AKTIVITY nebo na odkaze ZDE. Každá implementační aktivita má vytvořenou vlastní stránku, na které najdete popis dané aktivity, vytyčené cíle, plánovaný harmonogram, zapojené subjekty, přínosy pro území/žáky/školy, aktuální informace, popřípadě zprávy o plánovaných či proběhlých akcích včetně fotografií.

Přidat nový komentář