• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání pracovních skupin - leden

Jednání pracovních skupin - leden

Na konci ledna opět proběhlo jednání pracovních skupin. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti i Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sešly 22. 1. 2019 v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. Pracovní skupina pro financování se sešla 30. 1. 2019 taktéž v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. 

Podrobnější informace o pracovních skupinách, jejich členech i zápisy ze všech jednání najdete v sekci Tvůrci MAP. Všechna tato jednání vedla odborná manažerka MAP - Mgr. Veronika Výborná.

Následující jednání pracovních skupin v SO ORP Žamberk a Králíky proběhnou na konci dubna 2019.

  • Jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti proběhne 23. 4. 2019 od 15:00 hodin.
  • Jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské i matematické gramotnosti proběhnou 23. 4. 2019 od 16:00 hodin.
  • Jednání Řídící pracovní skupiny proběhne 23. 4. 2019 od 17:00 hodin.
  • Jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne 24. 4. 2019 od 15:30 hodin.

Přidat nový komentář