• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Příští jednání proběhne 19. ledna 2022, od 15:00 hod., v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. Žamberk.

Členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Obec Klášterec nad Orlicí

Bc. Lenka Ševčíková

Cesta pro rodinu z.ú.

Lucie Malá

Gymnázium Žamberk

Mgr. Vendula Hovorková Hebrová

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Mgr. Markéta Sychrová

Městský úřad Žamberk

Mgr. Dagmar Ducháčková