• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

příští jednání proběhne 23. 4. 2019

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk

Bc. Iva Pražáková

Základní škola Letohrad, U Dvora

Mgr. Hana Pavlíčková

Základní škola a Mateřská škola Písečná

Mgr. Květoslava Stejskalová

Gymnázium Žamberk

Mgr. Tomáš Tóth

Základní škola Letohrad, Komenského

Mgr. Hana Hrdinová