• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Následující jednání proběhne v září 2021 (datum, čas, místo a forma jednání budou ještě upřesněny).

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Lesní klub Strom života Letohrad

Mgr. Veronika Peteráčová

Masarykova Základní škola Klášterec nad Orlicí

Mgr. Yvona Franková

Základní škola Jablonné nad Orlicí

PhDr. Simona Mikysková

Střední škola a Základní škola Žamberk 

Mgr. Věra Říčařová

Základní škola Letohrad, U Dvora

Mgr. Roman Nožka