• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

 • Workshop Celostní muzikoterapie
  13.06.2024
  Žamberk, Králíky

  Workshop Celostní muzikoterapie

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  více
 • Jednání odborných pracovních skupin (ŽA_KR)
  11.06.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání odborných pracovních skupin (ŽA_KR)

  11. června 2024 proběhlo jednání pracovních skupin v rámci projektu MAP OP JAK na území Žamberecka a Králicka.

  Jednání se uskutečnilo v  zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.

  Odborné pracovní skupiny se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovaly bodům jednání, které si můžete prostudovat v jednotlivých zápisech z jednání (MDF ZDE) (RP ZDE).

  Děkujeme všem členům pracovních skupin za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Zdraví v akci - tipy a doporučení v péči o dětské zuby
  27.05.2024
  Žamberk, Králíky

  Zdraví v akci - tipy a doporučení v péči o dětské zuby

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Zdraví v akci - tipy a doporučení v péči o dětské zuby

  Workshop Zdraví v akci byl zrušen z důvodu malé účasti.

  Měl se uskutečnit dne 27.05.2024, od 14:00 – 18:00 hod. v MAS Orlicko, z.s, Zemědělská 1004, Žamberk.

   

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Kyberbezpečnost napříč generacemi
  22.05.2024
  Žamberk, Králíky

  Kyberbezpečnost napříč generacemi

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 5 Kyberbezpečnost napříč generacemi.

  Kyberbezpečnost napříč generacemi

  Podpora mezigeneračního učení

  První část aktivity Kyberbezpěčnost napříč generacemi máme hotovou - více než 400 žáků 2. stupně se ve svých ZŠ zúčastnilo besed na téma kyberbezpečnost. Projekt realizovaný na území ORP Žamberk a Králíky pomáhá porozumět rizikům online světa a pod vedením pedagogů a odborníků z E-bezpečí se žáci učí, jak jednotlivým rizikovým situacím předcházet, jak zajistit v online prostředí svou ochranu a jak se účinně bránit.

  Více informací o projektu naleznete ZDE.

  více
 • Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)
  23.04.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

  23. dubna 2024 proběhlo druhé jednání Pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP OP JAK na území Žamberecka a Králicka.

  Jednání se uskutečnilo v  zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.

  Pracovní skupina se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovala bodům jednání, které si můžete prostudovat v zápise z jednání (zde).

  Na závěr proběhla diskuze.

  Děkujeme všem členům pracovní skupiny za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Logopedické hrátky s jógou smíchu
  03.04.2024
  Žamberk, Králíky

  Logopedické hrátky s jógou smíchu

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Workshopy a aktivity zaměřené na sdílení zkušeností

  Dne 3. 4. 2024, od 14:00 do 18:00 hod. v MŠ Čtyřlístek Žamberk proběhl workshop s názvem Logopedické hrátky s jógou smíchu.

  Workshop byl zaměřen na témata:

  • co má společného jóga smíchu a rozvoj řeči,
  • základní prvky komunikace a jak je vědomě využít,
  • praktická cvičení a hry využitelné ve skupině i individuálně.

  Workshopem účastníky provedla lektorka Mgr. Martina Černá.

  A jaké byly ohlasy?

  „velmi zajímavý a přínosný workshop"

   

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Jednání odborných pracovních skupin (ŽA_KR)
  19.03.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání odborných pracovních skupin (ŽA_KR)

  19. března 2024 proběhlo jednání pracovních skupin v rámci projektu MAP OP JAK na území Žamberecka a Králicka.

  Jednání se uskutečnilo v  zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.

  Odborné pracovní skupiny se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovaly bodům jednání, které si můžete prostudovat v jednotlivých zápisech z jednání (MDF ZDE) (RP ZDE).

  Přílohou zápisu je SWOT-3 Analýza, kterou členové pracovních skupin měli za úkol revidovat.

  Na závěr proběhla diskuze.

  Děkujeme všem členům pracovních skupin za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Jednání Řídícího výboru pro území Žamberk a Králíky
  12.02.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání Řídícího výboru pro území Žamberk a Králíky

  Dne 12. února 2024 proběhlo ustavující jednání Řídícího výboru pro území Žamberk a Králíky, kde byl schválen Jednací řád a Statut ŘV.

  Dále byl řídícím výborem zvolen pan předseda a pan místopředseda.
  Na závěr došlo ke schválení dokumentů Komunikačního plánu, Strategického rámce MAP a Harmonogramu evaluace.

  Zápis naleznete ZDE.

  více
 • Matematické šifry na prvním stupni ZŠ
  07.02.2024
  Žamberk, Králíky

  Matematické šifry na prvním stupni ZŠ

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Workshopy a aktivity zaměřené na sdílení zkušeností

  Dne 7. 2. 2024, od 12:30 do 16:30 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. proběhl workshop s názvem Matematické šifry na prvním stupni ZŠ.

  Workshop byl zaměřen na seznámení se s různými hádankami, rébusy a šiframi, které pedagogové mohou využít při běžné výuce.

  V matematice se pod pojmem šifra může schovat cokoliv, co musíme odhalit, vypočítat, vyřešit, poskládat, najít kód atd.

  Účastník se seznámil s aktivitami Detektiv Stovkař, Geošifra, Škrtni a slož kód, Matematické rébusy, Násobilkový labyrint a jiné.

  Diferenciace výuky je v dnešní době nutností. Šifry nabízejí prostor jak pro děti nadané, tak i pro děti s logickým myšlením nebo vizuální představivostí.

  A jaké byly ohlasy?

  „Celá aktivita byla povzbuzující a inspirující."

  „Všechny aktivity byly úžasné."

  „Super!"

  „Výborná aktivita zaměřená na praxi."

  „Velmi motivující pro další činnosti při výuce."

  „Inspirující."

  „Získala jsem nové nápady a náměty."

   

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti v MŠ
  07.02.2024
  Žamberk, Králíky

  Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti v MŠ

  Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
  Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

  Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

  Workshopy a aktivity zaměřené na sdílení zkušeností

  Dne 7. 2. 2024, od 8:00 – 12:00 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. proběhl workshop s názvem Aktivity pro rozvíjení matematické gramotnosti v MŠ.

  Workshop byl zaměřen na geometrickou představivost, hru s číslem, pohybové hry s počítáním, výrobu jednoduchých aktivit z papíru.

  Workshopem účastníky provedla paní lektorka Mgr. Jitka Grohmannová.

  A jaké byly ohlasy?

  „Všechny aktivity pro mě byly přínosné."

  „Paní lektorka skvělá 1*."

  „Bylo to opravdu moc přínosné, děkuji!"

  „Velice inspirativní."

  „Úžasně vedený workshop skvělou lektorkou. Moc děkuji."

  „Zajímavé a přínosné."

  „Příjemná atmosféra, skvělé nápady a inspirace."

  „Praktické a srozumitelné."

  Více informací na tomto odkaze.

  více
 • Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)
  23.01.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

  23. ledna 2024 proběhlo první jednání Pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP OP JAK na území Žamberecka a Králicka.

  Jednání se uskutečnilo v  zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.

  Pracovní skupina se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovala bodům jednání, které si můžete prostudovat v zápise z jednání (zde).

  Na závěr proběhla diskuze.

  Děkujeme všem členům pracovní skupiny za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více
 • Jednání odborných pracovních skupin (ŽA_KR)
  09.01.2024
  Žamberk, Králíky

  Jednání odborných pracovních skupin (ŽA_KR)

  9. ledna 2024 proběhlo první jednání pracovních skupin v rámci projektu MAP OP JAK na území Žamberecka a Králicka.

  Jednání se uskutečnilo v  zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.

  Odborné pracovní skupiny se pod vedením odborné manažerky Jany Plotek Patočkové věnovaly bodům jednání, které si můžete prostudovat v jednotlivých zápisech z jednání (MDF ZDE) (RP ZDE).

  Přílohou zápisu je Strategický rámec MAP - textová část, kterou členové pracovních skupin měli za úkol vypracovat.

  Na závěr proběhla diskuze.

  Děkujeme všem členům pracovních skupin za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

  více