• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

 • Jednání pracovních skupin - leden
  30.01.2019
  Žamberk, Králíky

  Jednání pracovních skupin - leden

  Pracovní skupiny v SO ORP Žamberk a Králíky se opět sešly na konci ledna 2019.

  více
 • Kroužek Robotiky byl úspěšně zahájen!
  12.09.2018
  Žamberk, Králíky

  Kroužek Robotiky byl úspěšně zahájen!

  Ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk byl včera zahájen kroužek Robotiky. Zahájení se vydařilo a účastníci byli nadšení!

  více
 • Představení aktivit MAS pro ORP Žamberk a Králíky
  10.09.2018
  Žamberk, Králíky

  Představení aktivit MAS pro ORP Žamberk a Králíky

  V pondělí 10. 9. 2018 proběhlo v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. setkání k představení aktivit MAS pro školy ve školním roce 2018/2019 pro ORP Žamberk a Králíky.

  více
 • Proběhla úvodní schůzka ke projektu Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí
  19.06.2018
  Žamberk, Králíky

  Proběhla úvodní schůzka ke projektu Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí

  V úterý 19. června proběhla úvodní schůzka k projektu Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí, který se pojí s pomůckou Klokanův kufr. V rámci této schůzky se zapojené školky dozvěděly informace k zahájení projektu, poznamenaly si termíny školení a ujasnily si harmonogram projektu.

  Těšíme se na další spolupráci se zapojenými školkami.  

  více
 • Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Žamberk a Králíky
  21.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Žamberk a Králíky

  21. března se v kanceláři MAS ORLICKO, z.s uskutečnilo jednání Řídící pracovní skupiny MAP Žamberk a Králíky. Cílem tohoto jednání bylo zpracovat odpovědi na zadané otázky týkající se fungování projektu MAP. Výstupy budou využity v záverečné evaluační zprávě, kterou bude Řídící výbor schvalovat 27. dubna.

  více
 • Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku
  13.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku

  Dne 13. března se uskutečnil další seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku s paní lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou z Pedagogicko-psychologické poradny Brno. Možná paní Bednářovou znáte jako spoluautorku metodického nástroje pro diagnostiku dětí předškolního věku s názvem Klokanův kufr. A právě na práci s Klokanovým kufrem a sdílení zkušeností v oblasti diagnostiky v mateřských školách se zaměřoval tento seminář.

  Ohlasy účastníků:

  • "Výborná lektorka."
  • "Velice pěkný."
  • "Přínosné a použitelné do praxe."
  • "Seminář byl pro mě přínosný a inspirativní."
  • "Seminář mi přinesl, spoustu užitečných praktických informací."

  Chtěli bychom poděkovat paní Mgr. Bednářové za vedení semináře a městu Letohrad za poskytnutí prostor pro konání semináře.

  více
 • Předání ceny na základní škole v Červené Vodě
  08.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Předání ceny na základní škole v Červené Vodě

  Čtvrteční dopoledne 8. března bylo ve znamení předávání cen v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt. Za MAP Žamberk a Králíky hlavní cenu, zájezd do vědeckotechnického centra VIDA, vyhrála Základní škola a mateřská škola Červená Voda za projekt Zdravé stravování. Cenu převzala paní třídní učitelka Mgr. Eva Veselá a IX. třída ZŠ. Cenu předal PaedDr. Miloš Harnych, člen Řídícího výboru MAP a místostarosta obce Červená Voda. Gratulujeme.

  více
 • Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Žamberk a Králíky
  07.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Žamberk a Králíky

  Poskytnout podnětné prostředí pro sdílení zkušeností jak žákům tak pedagogům, vytvořit žákům žákovských parlamentů prostor k setkání se senátorem, který zastupuje území, ve kterém žijí a rozšířit povědomí o ostatních žákovských parlamentech z regionu měl za úkol společný výjezd žákovských parlamentů zapojených do projektu MAP. 

  7. března se uskutečnilo setkání s panem senátorem Petrem Šilarem, který zastupuje okres Ústí nad Orlicí v Senátu ČR. Žákovské parlamenty se podívaly do historických prostor Senátu a diskutovaly s panem senátorem.

  Doufáme, že nové vědomosti a zkušenosti žáci a pedagogové plně využijí.

  Chtěli bychom poděkovat panu senátorovi Petru Šilarovi za vstřícnost při organizování této aktivity a za ochotu se s zástupci žákovských parlamentů sejít.

  více
 • Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku Letohrad
  13.02.2018
  Žamberk, Králíky

  Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku Letohrad

  Jsme velice rádi, že se k nám paní Mgr. Jiřina Bednářová z Pedagogicko-psychologické poradny Brno vrací. Tentokrát se na ní mohli těšit účastníci semináře Diagnostika dítěte předškolního věku, který se uskutečnil 13. února v zasedací místnosti Městského úřadu Letohrad. Seminář byl koncipován k seznámení s jednotlivými částmi pedagogické diagnostiky u předškolních a dětí a také na seznámení s metodickými pomůckami, které lze při diagnostice využít.

  Ohlasy účastníků:

  • "Velmi přínosný se spoustu užitečných a praktických informací."
  • "Paní Bednářová moc hezky mluvila, dokázala nás zaujmout. Seminář byl dobrý."
  • "Velmi přínosný, spousta praktických příkladů."
  • "Seminář byl velmi inspirující, z něhož mám chuť věnovat se něčemu novému."
  • "Bohaté, obsáhlé, těším se na pokračování."
  • "Kvalitní lektorka, příjemné povídání."
  • "Seminář byl velmi dobře připravený, prakticky skvěle uchopitelný."
  • "Naprostá nádhera."

  Chtěli bychom poděkovat paní Mgr. Bednářové za vedení semináře a městu Letohrad za poskytnutí prostor pro konání semináře.

  více
 • Ukázková hodina na téma Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
  23.01.2018
  Žamberk, Králíky

  Ukázková hodina na téma Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ

  Dopoledne 23. ledna jsme strávili společně s dětmi ve speciální třídě Mateřské školy Moravská v Králíkách. Téma našeho setkání byla práce s dětmi s SVP v běžné mateřské škole, spolupráce s poradenským zařízením a rodinou.

  Sedm předškolních pedagogů se mohlo inspirovat náměty pro rozvoj řečových dovedností, grafomotoriky, ale i spoluprací několika dospělých na jedné třídě.

  Reakce účastníků:

  • "Ukázka projektové spolupráce učitelek a asistentek v příjemné atmosféře, která děti úžasným způsobem rozvíjí a baví. Děkuji."
  • "Velmi praktická ukázka s dětmi."
  • "Paní učitelky měly věe výborně připravené, získala jsem inspiraci pro další práci."
  • "Paní učitelky měly úžasně připravené, přineslo mi to spoustu nápadů do další práce. Děkuji."
  • "Hezky připravená hodina."
  • "Perfektní příprava a bezvadná prezentace."
  • "Skvělé."

  Děkujeme za podnětné dopoledne, ukázku práce s dětmi i materiálního zázemí.

  více
 • Ukázková hodina na téma Čtenářské dílny
  12.01.2018
  Žamberk, Králíky

  Ukázková hodina na téma Čtenářské dílny

  Jednou z možných cest k rozvoji čtenářské gramotnosti je Čtenářská dílna. Jednu takovou jsme společně se čtvrťáky ze ZŠ Komenského v Letohradě prožili 12. ledna 2018 i my.

  Kromě souvislé četby jsme si vyzkoušeli čtenářské reakce, kdy každý plnil úkoly - my i žáci jsme přemýšleli nad přečteným textem  a prostor byl i pro naši fantazii a představivost.

  Reakce účastníků:

  • "Hodina velmi vydařená a podnětná."
  • "Klidné, přesto plné nápadů a velmi přínosné."
  • "Velká inspirace."
  • "Mnoho nápadů a zaujetí dětí."
  • "Motivační a pohodová hodina. Je vidět, že děti jsou na tento systém práce zvyklé."
  • "Příjemná hodina v příjemném kolektivu dětí a paní učitelky."

  Děkujeme dětem i paní učitelce Haně Hrdinové, že jsme si s Vámi mohli prožít výlet do světa příběhů a viděli plnou třídu zaujatých čtenářů. 

   

  více
 • Ukázková hodina na téma Experimentář aneb hrátky se suchým ledem
  24.11.2017
  Žamberk, Králíky

  Ukázková hodina na téma Experimentář aneb hrátky se suchým ledem

  Pravá domácí zmrzlina, kouřící káva nebo šumivé ovoce - ne to není menu z nějaké párty, ale tohle všechno jsme viděli a ochutnali na ukázkové hodině Experimentář aneb Hrátky se suchým ledem v Masarykově ZŠ v Klášterci nad Orlicí s žáky paní učitelky Mgr. Frankové. Hodina proběhla v rámci volitelného předmětu, který je zaměřený na jednoduché praktické pokusy z přírodních oborů pro žáky druhého stupně školy. 

  Reakce účastníků na ukázkovou hodinu:

  • "Velmi zajímavé a snadno realizovatelné pokusy a nápady."
  • "Vynikající inspirace."
  • "Ukázková hodina byla perfektní."
  • "Studnice nápadů a inspirace."
  • "Výbušně šumivá."
  • "Přínosné pro praxi v hodinách."

  Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Mgr. Frankové za přípravu a vedení ukázkové hodiny a panu Mgr. Horňákovi za možnost zorganizování ukázkové hodiny v jejich škole.

  Odkazy pro práci se suchým ledem naleznete zde v Inspiraci pro výuku.

   

  více