• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Setkání ředitelek a vedoucích mateřských škol

Setkání ředitelek a vedoucích mateřských škol

Dne 3. října proběhlo v Ústí nad Orlicí setkání ředitelek a vedoucích mateřských škol k tématu Šablon II. Program setkání byl zaměřen na sdílení zkušeností s realizací Šablon I a seznámení s informacemi k Šablonám II. Nejvíce přínosnou části byla diskuze mezi jednotlivými účastníky. 

Ohlasy účastnic:

  • "Přínos nových informací."
  • "Získání aktuální informací."
  • "Skvělé."

Toto setkání proběhlo v rámci implementačního projektu, který je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol. Schůzky v rámci této nově vznikající platformy budou 1x za školní pololetí, vždy zaměřené na téma týkající se vedení školek. Hlavním cílem těchto schůzek je podpořit síťování mezi vedoucími pracovníky školek a podpořit sdílení zkušeností k jednotlivým tématům. 

Více informací o tomto projektu naleznete v našich dlouhodobých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

Přidat nový komentář