• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Workshop: Školní zralost u dětí v MŠ

Workshop: Školní zralost u dětí v MŠ
Dne 10. května 2021 od 15:00 hod. do 17:00 hod. proběhl workshop určený pedagogickým pracovníkům v předškolním vzdělávání z Orlickoústecka a Českotřebovska - a to na  téma: Školní zralost u dětí v MŠ. Workshop probíhal on-line formou prostřednictvím platformy ZOOM. 
Účastníci se dozvěděli, co znamená školní připravenost, jaký máme v ČR legislativní rámec, v jakých případech a za jakých podmínek může být povolen dítěti předčasný nástup nebo naopak dodatečný odklad, a jaké jsou jejich důsledky. Dále se lektorka věnovala praktickým příkladům, co by měly děti zvládat v jednotlivých oblastech, jako je hrubá a jemná motorika, vizuomotorika, grafomotorika, sebeobsluha, řeč, pozornost, rozumové schopnosti a znalosti, atd. Na konkrétních příkladech ukázala vývoj kresby postavy, jaký by mělo dítě zvládat správný úchop tužky, jak by mělo správně sedět, jaké by mělo mít všeobecné znalosti. Věnovala se také tomu, jak se může projevit to, že nástup do 1 třídy je pro dítě zátěž a jak se projevují poruchy adaptace.
A jaké byly ohlasy?
"Přínosný, zajímavý."
"Skvělý."
"Poutavá prezentace souhrnu informací k danému tématu z úst odborníka."
Workshop byl realizován v rámci aktivity 4.8 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání.

Přidat nový komentář