• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Workshop - Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání

Workshop - Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání
Dne 10.11.2021 od 09:00 do 15:00 hodin se v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí uskutečnil workshop s názvem Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání. Workshop byl určený všem pedagogům předškolního vzdělávání Orlickoústecka a Českotřebovska a vedla jej Mgr. Hana Splavcová, garant předškolního vzdělávání (NPI ČR).
Cílem workshopu bylo vytvoření základní představy o naplňování pojmu čtenářská gramotnost, získání inspirace pro práci s dětmi a v neposlední řadě také sdílení dosavadních zkušeností. Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z aktuálních prioritních témat vzdělávání. 
Účastníci se dozvěděli, co je to gramotnost (obecně), co je "čtenářská gramotnost" a proč nepoužívat pojem "pregramotnost". A také diskutovali o tom, co přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti. Dále se zabývali principy předškolního vzdělávání, integrovaným vzděláváním, základními metodami předškolního vzdělávání a lektorka jim přiblížila cyklus pedagogického diagnostikování. Dotkli se také tématu chyba jako výzva a práce s chybou, a věnovali se i matematické gramotnosti a digitální gramotnosti. Účastníci byli velmi často zapojováni do výkladu lektorky, celým workshopem se průběžně prolínala diskuze lektorky a účastníků a u jednotlivých témat měli účastníci prostor sdílet navzájem své zkušenosti. 
A jaké byly ohlasy?
"Zajímavý workshop, který byl naplněný zajímavostmi, novými informacemi a poznatky."
"Workshop byl přínosný, inspirující a dobře vedený."
"Srozumitelný, poučný, inspirativní workshop."
"Úžasný a nápaditý workshop."
"Inspirativní."
"Velmi zajímavé seznámení s tématem a technikami, práce s knihami."
"Zajímavý a prospěšný workshop."
"Nové teoretické poznatky."
Workshop byl realizován v rámci implementačního projektu 4.8 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání.

Přidat nový komentář