• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Workshop: Lateralita u dětí v MŠ

Workshop: Lateralita u dětí v MŠ
Dne 6. května 2021 od 15:00 hod. do 17:00 hod. proběhl workshop určený pedagogickým pracovníkům v předškolním vzdělávání z Orlickoústecka a Českotřebovska - a to na  téma: Lateralita u dětí v MŠ. Workshop probíhla on-line formou prostřednictvím platformy ZOOM. 
Workshop byl zaměřen na seznámení se s tématem laterality - účastníci se dozvěděli, co je to lateralita, jak funguje mozek, způsoby diagnostiky, jak probíhá orientační zkouška laterality, specifika kreslení leváků, jaké mají leváci k dispozici pomůcky a také vše o přeučování leváků a jeho důsledcích. Zmíněna byla také nevyhraněná či zkřížená lateralita a pozornost byla věnována také obtížím, které s touto problematikou mohou souviset, a tomu, jakým způsobem obtíže překonávat.
A jaké byly ohlasy?

"Workshop byl velmi pěkný, zajímavý a poučný. Paní Krupová je skvělá a moc se líbilo, jak mluvila a byla příjemná. Děkuji!"
"Příjemné osvěžení tématu. Lepší než si to číst :)"
"Zopakování a přínos nových materiálů."
"Obecné seznámení s daným tematem."
"Moc perfektní workshop."
"Byl zajímavý a inspirativní."
"Zopakovala jsem si vědomosti."

Workshop byl realizován v rámci aktivity 4.8 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání.

Přidat nový komentář