• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Workshop: Grafomotorika u dětí v MŠ

Workshop: Grafomotorika u dětí v MŠ
Dne 22. dubna 2021 od 15:00 hod. do 17:00 hod. proběhl ON-LINE formou prostřednictvím platformy ZOOM workshop určený pedagogickým pracovníkům v předškolním vzdělávání z Orlickoústecka a Českotřebovska - a to na  téma: Grafomotorika u dětí v MŠ.
Účastníci se zabývali důležitými momenty motorického vývoje u dětí, dále probírali témata, jak probíhá grafomotorický vývoj, jak vypadá správný úchop tužky (a jaké jsou ty nesprávné), ukázali si uvolňovací cviky a doprovodné říkanky, čeho si u dětí všímat a na co si dát pozor. Velkým samostatným tématem bylo leváctví - specifika psaní a kreslení, upravené pomůcky, známé osobnosti apod. A vše paní lektorka doprovázela četnými příklady z praxe.
A jaké byly ohlasy?
"Bylo to fajn zopakování a připomenutí již známého."
"Krásně shrnuté informace a předány výbornou lektorkou."
"Přínosné pro moji práci."
"Workshop byl přínosný."
"Výstižné shrnutí nejpodstatnějších informací k danému tématu z pohledu odborného pracovníka PPP."
"Doplnila jsem si užitečné informace pro praxi."
"Zajímavé praktické tipy."
"Oživení informací a zdroj nových informací."
"Velmi přínosný."
Workshop byl realizován v rámci aktivity 4.8 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání.

Přidat nový komentář