• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání pracovních skupin - únor

Jednání pracovních skupin - únor

Na konci února proběhly čtyři pracovní skupiny v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sešly 19. 02. 2019 v pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí a zabývaly se mimo jiné také finanční nákladovostí vzdělávání v MŠ a ZŠ. 

Jednání Pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo 26. 02. 2019 v MŠ Lentilka v Ústí nad Orlicí a členové této pracovní skupiny se zabývali především hledáním vhodných finančních zdrojů pro potřeby, které vyplynuly z Popisů potřeb škol.

Podrobnější informace o pracovních skupinách, jejich členech i zápisy ze všech jednání najdete v sekci Tvůrci MAP. Všechna tato jednání vedla odborná manažerka MAP - Mgr. Adéla Bednářová.

Příští jednání pracovních skupin v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká třebová proběhnou v následujících termínech:

  • 27. 03. 2019 - Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • 27. 03. 2019 - Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti
  • 27. 03. 2019 - Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  • 15. 04. 2019 - Pracovní skupina pro financování

Přidat nový komentář