• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

 • Ukázková hodina - Centra aktivit v Začít spolu

  Ukázková hodina - Centra aktivit v Začít spolu

  Datum konání: 25. 11. 2019

  Místo konání: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

  více
 • Odborná stáž v MŠ Klubíčko Pardubice

  Odborná stáž v MŠ Klubíčko Pardubice

  Datum konání: 21. 11. 2019

  Místo konání: Mateřská škola Klubíčko, Pardubice

  více
 • Jednání pracovních skupin - listopad 2019

  Jednání pracovních skupin - listopad 2019

  19. listopadu 2019 proběhlo na obecním úřadě v Českých Libchavách jednání pracovnch skupin MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová (PS čtenářská gramotnost, PS matematická gramotnost, PS rovné příležitosti). V rámci tohoto hledání jsme si vysvětlili rozdíly mezi aktivitami škol a aktivitami spolupráce. Dále jsme vytvořili typové příklady spolupráce, které nám pomůžou při realizaci další části projektu. 

  více
 • Muzikoterapie jako součást výchovně vzdělávacího procesu

  Muzikoterapie jako součást výchovně vzdělávacího procesu

  Datum konání: 31. 10. 2019

  Místo konání: Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí

  více
 • Jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Datum konání: 24. 10. 2019 

  Místo konání: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

  více
 • Jak na polytechniku v mateřské škole

  Jak na polytechniku v mateřské škole

  10. října 2019 proběhly na Základní škole Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 dva na sebe navazující workshopy. Dopolední program nesl název Hledám, bádám - tedy jsem, který se zaměřoval na badatelsky orientovanou výuku v mateřské škole. Odpolední program Co dovedou ruce aneb bez kladívka ani ránu byl koncipován na pracovní činnosti v mateřských školách. Celý den vedla paní Eva Sůrová

  Ohlasy na workshopy od účastnic byly následující:

  • "Super - spousta nápadů a inspirace pro zařazení polytechniky do výchovné činnosti."
  • "Pestrý, prožitkový a přínosný."
  • "Je dobré podporovat učitele v polytechnice a otevírat možnosti dětem."
  • "Inspirace a ujištění nehledat ve věcech těžkosti."
  • "Přinesl mi nové nápady."
  • "Spoustu nápadů a námětu pro vybavení center."
  • "Rozšížení znalostí a dovedností v oblasti badání a řemesel."

  Chtěli bychom poděkovat panu řediteli Základní školy Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 za poskytnutí prostor. Workshopy byly realizovány v rámci implementačního projektu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v rámci předškolního vzdělávání ze SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Více informací o projektu naleznete ZDE.  

  více
 • Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

  Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

  1. října proběhlo v Mateřské škole Ústí nad Orlicí, Na Výsluní setkání na téma Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Toto setkání vedla paní Mgr. Lenka Mejdrová z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. 
  V rámci setkání diskutovali zástupci mateřských škol o novele vyhlášky ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a řešili příklady z konkrétních mateřských škol.

  Ohlasy účastnic: 

  • "Dozvěděla jsem se potřebné informace."
  • "Zajímavý, dozvěděla jsem se nové zajimé informace od 1. 1. 2020."
  • "Příjemný, hezké podněty od učitelek z jiné mateřské školy."

  Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Na Výsluní za poskytnutí prostor. Setkání bylo realizováno v rámci implementačního projektu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v rámci předškolního vzdělávání ze SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Více informací o projektu naleznete ZDE.  

   

   

  více
 • Jednání pracovních skupin

  Jednání pracovních skupin

  16. září 2019 a 17. září proběhla jednání všech pracovních skupin. Členové pracovních skupin se v rámci těchto jednání věnovali revizi dokumentů, které jsou v rámci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II zpracovávany. Jednalo se o analýzu stavu a potřeb, revizi SWOT-3 analýzy, problémových oblasti a priorit, vizi a jednotlivé cíle Strategického rámce MAP. 

  více
 • Příměstský tábor Setkání s technikou a přírodními vědami

  Příměstský tábor Setkání s technikou a přírodními vědami

  08. - 12. 07. 2019 proběhl na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí příměstský tábor ve spolupráci s Místní akční skupinou Orlicko.

  více
 • Workshop s rodiči - Jaké jsou možnosti předškolního vzdělávání?

  Workshop s rodiči - Jaké jsou možnosti předškolního vzdělávání?

  24. 06. 2019 proběhl od 15:30 do 17:30 v MC Medvídek v Ústí nad Orlicí workshop pro rodiče zaměřený na možnosti předškolního vzdělávání.

   

  více
 • Kultura a klima školy

  Kultura a klima školy

  17. června 2019 proběhly v Ústí nad Orlicí dva na sebe navazující workshopy s názvem Kultura a klima školy.

  více
 • Připomínkování zpracovaných dokumentů

  Připomínkování zpracovaných dokumentů

  Od 29. května do 5. června byla možnost v rámci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová připomínkovat tyto dokumenty: 

  • Agregovaný popis potřeb školy;
  • Průběžné vyhodnocení ročního akčního plánu na školní rok 2018/2019.

  Oba dokumenty budou v průběhu června schváleny Řídícím výborem projektu MAP. 

  více