• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

 • Příměstský tábor Setkání s technikou a přírodními vědami

  Příměstský tábor Setkání s technikou a přírodními vědami

  08. - 12. 07. 2019 proběhl na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí příměstský tábor ve spolupráci s Místní akční skupinou Orlicko.

  více
 • Workshop s rodiči - Jaké jsou možnosti předškolního vzdělávání?

  Workshop s rodiči - Jaké jsou možnosti předškolního vzdělávání?

  24. 06. 2019 proběhl od 15:30 do 17:30 v MC Medvídek v Ústí nad Orlicí workshop pro rodiče zaměřený na možnosti předškolního vzdělávání.

   

  více
 • Kultura a klima školy

  Kultura a klima školy

  17. června 2019 proběhly v Ústí nad Orlicí dva na sebe navazující workshopy s názvem Kultura a klima školy.

  více
 • Připomínkování zpracovaných dokumentů

  Připomínkování zpracovaných dokumentů

  Od 29. května do 5. června byla možnost v rámci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová připomínkovat tyto dokumenty: 

  • Agregovaný popis potřeb školy;
  • Průběžné vyhodnocení ročního akčního plánu na školní rok 2018/2019.

  Oba dokumenty budou v průběhu června schváleny Řídícím výborem projektu MAP. 

  více
 • Ukázková hodina - Centra aktivit v Začít spolu

  Ukázková hodina - Centra aktivit v Začít spolu

  15. května 2019 proběhla na ZŠ Ústí nad Orlicí Bratří Čapků ukázková hodina na téma Centra aktivit v Začít spolu.

  více
 • Víkendový výjezd - I mimo školu je zábava

  Víkendový výjezd - I mimo školu je zábava

  3. až 5. května 2019 proběhl víkendový výjezd pro děti ve věku 6-15 let, který byl realizován v rámci implementačního projektu I mimo školu je zábava. Tento projekt se zaměřuje na podporu dětí ohrožených školních neúspěchem. 

  Letošní víkedový výjezd se konal v letním táboře Řadov v Brandýse nad Orlicí. Zúčastnilo se ho celkem 11 dětí, které si celý víkend naplno užily. Cílem tohoto výjezdu bylo pomoci dětem v jejich samostatnosti a vybavit je sociálními kompetencemi, které se jim budou v životě hodit. Jelikož se jedná o děti, které mají speciální vzdělávací potřeby, jsou takovéto aktivity pro ně velmi přínosné. 

  Na tento výjezd navázalo setkání se zákonnými zástupci, kdy pedagogičtí pracovníci, kteří výjezd vedli, předali zákonným zástupcům informace, jaký jejich dítě udělalo pokrok a předali doporučení, jak s dítětem dále pracovat. 

  Jelikož v průběhu celého víkendu proběhlo mnoho aktivit, podívejte se na přiložené fotografie. 

  více
 • Souhrnná zpráva k dotazníkovému šetření k finanční náročnosti vzdělávání

  Souhrnná zpráva k dotazníkovému šetření k finanční náročnosti vzdělávání

  V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání Ústí nad Orlicí a Česká Třebová probíhalo od 26. února do 22. března 2019 dotazníkové šetření se zaměřením na finanční náročnost vzdělávání z pohledu mateřských škol, základních škol a zákonných zástupců. 

  Cílem dotazníkové šetření bylo získat podkladová data pro aktualizaci analytické části dokumentu MAP (výstup Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání) a získat relevantní informace o finanční náročnosti vzdělávání na regionální úrovni.

  Podklady pro otázky, které byly v rámci tohoto šetření pokládány, vznikly na jednání pracovních skupin 19. února 2019. Na základě těchto podkladů byly vytvořeny jednotlivé otázky. Sběr odpovědí probíhal přes elektronické dotazníky, kdy školy byly osloveny ke spolupráci při šetření, přes zapojené zástupce jednotlivých škol do aktivity 2.7 Podpora škol v plánování. Zákonní zástupci byli osloveni přes webové a sociální stránky projektu a přes jednotlivé školy.

  Celkem se do dotazníkového šetření zapojilo 23 mateřských škol, 17 základních škol a 167 zákonných zástupců.

  Všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili, děkujeme. 

  více
 • Ukázková hodina - Lekce čtenářské gramotnosti v žákovské knihovně

  Ukázková hodina - Lekce čtenářské gramotnosti v žákovské knihovně

  5. dubna 2019 proběhla na ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků ukázková hodina. Podívejte se, jak probíhala!

  více
 • Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ - Dokumentace v MŠ

  Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ - Dokumentace v MŠ

  Dne 2. 4. 2019 proběhlo v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí setkání ředitelek a vedoucích učitelek z Mateřských škol na téma Dokumentace v MŠ.

  více
 • Jednání pracovních skupin - únor

  Jednání pracovních skupin - únor

  Na konci února proběhly pracovní skupiny v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

  více
 • Seminář na téma Místně zakotvené učení

  Seminář na téma Místně zakotvené učení

  21. 1. 2019 proběhl od 13:30 do 15:30 na ZŠ a MŠ Sopotnice zajímavý seminář

  více
 • Setkání ředitelek a vedoucích mateřských škol

  Setkání ředitelek a vedoucích mateřských škol

  Dne 3. října proběhlo v Ústí nad Orlicí setkání ředitelek a vedoucích mateřských škol k tématu Šablon II. Program setkání byl zaměřen na sdílení zkušeností s realizací Šablon I a seznámení s informacemi k Šablonám II. Nejvíce přínosnou části byla diskuze mezi jednotlivými účastníky. 

  Ohlasy účastnic:

  • "Přínos nových informací."
  • "Získání aktuální informací."
  • "Skvělé."

  Toto setkání proběhlo v rámci implementačního projektu, který je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol. Schůzky v rámci této nově vznikající platformy budou 1x za školní pololetí, vždy zaměřené na téma týkající se vedení školek. Hlavním cílem těchto schůzek je podpořit síťování mezi vedoucími pracovníky školek a podpořit sdílení zkušeností k jednotlivým tématům. 

  Více informací o tomto projektu naleznete v našich dlouhodobých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

  více