• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Proběhlé aktivity

Podívejte se na již zrealizované aktivity.

 • Podpora polytechniky v České Třebové úspěšně zahájena

  Podpora polytechniky v České Třebové úspěšně zahájena

  Že ani o prázdninách nezahálíme, dosvědčuje fakt, že proběhla další schůzka k implementačním projektům MAP II. Tentokrát jsme se sešli s panem ředitelem ze VOŠ a SŠT Česká Třebová, kde budeme realizovat projekt na podporu spolupráce mezi VOŠ a SŠT Česká Třebová a českotřebovskými základními školami. Součástí tohoto projektu budou workshopy pro žáky základních škol, volnočasový kroužek i vzdělávací aktivity pro pedagogy základních škol. 

  Tento projekt je součástí velkého implementačního projektu s názvem Rozvoj spolupráce v oblasti polytechniky. 

  více
 • Schůzka k dalšímu implementačnímu projektu úspěšně za námi

  Schůzka k dalšímu implementačnímu projektu úspěšně za námi

  25. června proběhla schůzka se zástupci zapojených mateřských školek do projektu Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání. V rámci tohoto setkání jsme si připomněli, jak bude vypadat průběh projektu, ujasnili jsme si náplně práce jednotlivých pracovníků a zadali si úkoly do konce roku 2018.

   

  více
 • Od semínka po sklizeň úspěšně zahájeno úvodní schůzkou

  Od semínka po sklizeň úspěšně zahájeno úvodní schůzkou

  Další úvodní schůzku k projektům IMAP máme za sebou, tentokrát v DDM Kamarád Česká Třebová, kde budeme spolupracovat na projektu Od semínka po sklizeň, který je součástí většího projektu na téma Školní zahrady jako prostor k polytechnickému a přírodovědnému vzdělávání. 

  V rámci této schůzky jsme řešili harmonogram aktivity, organizační záležitosti i konkrétní náměty na jednotlivé workshopy, které budou v rámci projektu realizovány. 

   

  více
 • MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II schválen výběrovou komisí

  MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II schválen výběrovou komisí

  Na základě zápisu z výběrové komise, který byl zveřejněn 19. června, můžeme začít u projektu Místní akční plán vzdělávání Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II připravovat dokumenty k vydání právního aktu. 

  V průběhu příštího týdne (od 25. června) nás čekají úvodní schůzky k projektům Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ a Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání.

  více
 • Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  22. března se od 14:30 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí uskutečnilo jednání Řídící pracovní skupiny. V rámci tohoto jednání se členové Řídící pracovní skupiny věnovali tvorbě výstupů pro závěrečnou evaluaci projektu, která bude schválena 27. dubna na jednání Řídícího výboru MAP.

  více
 • Ukázkové hodiny ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí

  Ukázkové hodiny ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí

  V úterý 20. března se na Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí uskutečnily 2 ukázkové hodiny.

  Jedna ukázková hodina byla zaměřena na výuku čtení a matematiky u dětí na 1. stupni, kteří mají poruchu autistického spektra a dětí se středně těžkou mentální retardací.

  Ve druhé se účastníci dozvěděli, jak probíhá práce s dětmi s poruchou autistického spektra a s dětmi se středně těžkou mentální retardací, které se připravují na zahájení povinné školní docházky.

  Ohlasy účastníků:

  • "Přínosná, určitě se dají využití některé aktivity."
  • "Hodina byla velmi povedená. Díky moc."
  • "Milá příjemná atmosféra, kde se děti cítí dobře a práce je baví."
  • "Inspirativní ukázka práce s nemluvícími dětmi."
  • "Zajímavý a poučný náhled do hodiny ve speciální škole."
  • "Skvěle zvládnutá hodina ve třídě s autisty."

  Chtěli bychom poděkovat učitelskému sboru za ochotu vézt ukázkové hodiny a paní ředitelce za umožnění uspořádat na její škole tyto vzdělávací aktivity. 

  více
 • Za MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová do VIDY míří Dům dětí a mládeže Kamarád

  Za MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová do VIDY míří Dům dětí a mládeže Kamarád

  Za prvenství v soutěži o nejlepší (mimo) školní projekt v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová dnes převzaly cenu paní ředitelka Jana Endyšová z DDM Kamarád s Pavlou Šedivou, vedoucí z Klubu Rébus. Cenu předala za Řídící výbor MAP paní místostarostka Žáčková! I my se za realizační tým připojujeme s gratulací a přejeme šťastnou cestu 28.3. do VIDY !!

  více
 • Ukázková hodina na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori 8. března

  Ukázková hodina na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori 8. března

  Že je o téma výuky v prostředí Montessori zájem jsme se mohli přesvědčit 8. března během ukázkové hodiny na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori, která proběhla v Základní škola Na rovině v České Třebové. V rámci dopoledního bloku se účastníci seznámili se základními prvky, na kterých je výuka postavena, získali inspiraci pro využití různých typů didaktických pomůcek a sdíleli své zkušenosti.  

  Ohlasy účastníků:

  • "Zajímavá, kreativní, respektující."
  • "Aktivní, pozitivní, fungující."
  • "Velmi klidní a pozitivní atmosféra."
  • "Takto si představuji vzdělávání dětí bez stresu s výsledkem skvělých lidí v dospělosti."

  Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Barboře Jasanské a paní ředitelce Slavomíře Petrové za možnost zorganizování ukázkové hodiny. 

  více
 • Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Poskytnout podnětné prostředí pro sdílení zkušeností jak žákům tak pedagogům, vytvořit žákům žákovských parlamentů prostor k setkání se senátorem, který zastupuje území, ve kterém žijí a rozšířit povědomí o ostatních žákovských parlamentech z regionu měl za úkol společný výjezd žákovských parlamentů zapojených do projektu MAP. 

  5. března se uskutečnilo setkání s panem senátorem Petrem Šilarem, který zastupuje okres Ústí nad Orlicí v Senátu ČR. Žákovské parlamenty se podívaly do historických prostor Senátu a diskutovaly s panem senátorem.

  Doufáme, že nové vědomosti a zkušenosti žáci a pedagogové plně využijí.

  Chtěli bychom poděkovat panu senátorovi Petru Šilarovi za vstřícnost při organizování této aktivity a za ochotu se s zástupci žákovských parlamentů sejít.

  více
 • Ukázková hodina na téma Činnostní matematika

  Ukázková hodina na téma Činnostní matematika

  Možnost podívat se na výuku matematiky bez učebnic jen za využití didaktických pomůcek měli účastníci ukázkové hodiny na téma Činnostní matematika, která se uskutečnila 13. února na Základní škole a mateřské škole v Libchavách. 

  Ohlasy účastníků:
  "Děkuji za prostor k nahlédnutí."
  "Hodina plná použitelných nápadů, metod a strategií."

  Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Mgr. Ivě Kittlitz za vedení ukázkové hodiny a paní ředitelce Mgr. Marii Linhartové za umožnost uspořádání ukázkové hodiny.

  více
 • Seminář na téma Seznámení s využitím metody FIE ve školách

  Seminář na téma Seznámení s využitím metody FIE ve školách

  Sdílení příkladů dobré praxe a vyzkoušet si něco nového na "vlastní kůži" bylo cílem semináře na téma Seznámení s využitím metody FIE na školách, který se konal 12. února od 16:00 do 18:00 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí. Lektory tohoto semináře byli pan ředitel Mgr. Jiří Sehnal, DiS. a paní učitelka Mgr. Renata Škeříková ze Základní školy T. G. Masaryka ve Svitavách. 

  Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (zkráceně FIE) je "metoda zprostředkovaného učení, kde s pomocí pracovních listů pracuje lektor se žákem takovým způsobem, který mimo jiné rozvíjí schopnosti komunikace, kooperace, rozpoznávání emocí a v konečném důsledku též posiluje dovednost se učit" (MŠMT, 2017). 

  Právě na ZŠ ve Svitavách se rozhodli metodě a jejímu využití v praxi více věnovat a o své zkušenosti se pan ředitel a jeho paní kolegyně podělili s účastníky semináře.  

  Ohlasy účastníků:

  • "Zajímavé, poutavé, k zamyšlení."
  • "Papír a tužka pomáhá myslet."
  • "Mám o čem přemýšlet."
  • "Inspirativní pro pedagogy i pro veřejnost."
  • "Prohloubil můj zájem o metodu."
  • "Získala jsem nový zajímavý podnět pro svou práci."
  • "Skvělé, nové informace a nový směr."
  • "Že by tudy vedla cesta v budoucnosti?"
  • "Seminář byl velice zajímavý a vhodně zvolená forma."

  Chtěli bychom poděkovat panu Mgr.Jiřímu Sehnalovi, DiS. a paní Mgr. Renatě Škeříkové za vedení semináře a paní ředitelce PPP PhDr. Petře Novotné za poskytnutí prostor. 

  Zdroj: Společně vzdělávání je přirozená věc: J. Sehnal. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2017 [cit. 2018-02-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/spolecne-vzdelavani-je-prirozena-vec-j-sehnal.

  více
 • Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku

  Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku

  Myslíte si, že ve Vašich školách umíte správně využívat diagnostiku? V průběhu pondělního dopoledne i odpoledne proběhl seminář, který vedla paní Mgr. Jiřina Bednářová z Pedagogicko-psychologické poradny Brno, která se dlouhodobě diagnostice dětí věnuje. Jsme moc rádi, že na seminář zavítalo 15 zástupkyň mateřských škol z regionu. 

  Ohlasy účastníků:

  • "Návrat k dítěti."
  • "Příliš krátký =)"
  • "Vynikající úroveň semináře."
  • "Velmi inspirující, potvrdila jsem si své myšlenky - děkuji."
  • "Úžasné, srozumitelné, ocenila bych pokračování."
  • "Praktický návod k využití knihy Diagnostika dítěte předškolního věku. Velmi cenné informace, už jen zavést do praxe."

  Děkujeme paní Mgr. Jiřině Bednářové za vedení semináře a paní PhDr. Petře Novotné za poskytnutí prostor pro zrealizování semináře. 

  více