• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

 • Setkání ředitelek a vedoucích mateřských škol

  Setkání ředitelek a vedoucích mateřských škol

  Dne 3. října proběhlo v Ústí nad Orlicí setkání ředitelek a vedoucích mateřských škol k tématu Šablon II. Program setkání byl zaměřen na sdílení zkušeností s realizací Šablon I a seznámení s informacemi k Šablonám II. Nejvíce přínosnou části byla diskuze mezi jednotlivými účastníky. 

  Ohlasy účastnic:

  • "Přínos nových informací."
  • "Získání aktuální informací."
  • "Skvělé."

  Toto setkání proběhlo v rámci implementačního projektu, který je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol. Schůzky v rámci této nově vznikající platformy budou 1x za školní pololetí, vždy zaměřené na téma týkající se vedení školek. Hlavním cílem těchto schůzek je podpořit síťování mezi vedoucími pracovníky školek a podpořit sdílení zkušeností k jednotlivým tématům. 

  Více informací o tomto projektu naleznete v našich dlouhodobých aktivitách nebo na odkaze ZDE.

  více
 • Kulatý stůl na téma Inkluzivní opatření ve vzdělávání

  Kulatý stůl na téma Inkluzivní opatření ve vzdělávání

  Dne 18. září se v Pedagogicko-psychologické poradně uskutečnil kulatý stůl na téma Inkluzivní opatření ve vzdělávání. Kulatý stůl vedla PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP Ústí nad Orlicí. Cílem kulatého stolu bylo zhodnotit vývoj inkluze v procesu vzdělávání v průběhu posledních 2 let. Na tento kulatý stůl naváže činnost pracovní skupiny pro rovné přiležitosti, která bude v projektu MAP II fungovat. 

  Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se kulatého stolu zúčastnili, za jejich připomínky, zkušenosti a náměty. Pedagogicko-psychologické poradně děkujeme za poskytnutí prostor.

  více
 • Představení aktivit MAS pro ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Představení aktivit MAS pro ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  12. 9. 2018 jsme se sešli v krásných prostorách Městského muzea v České Třebové, abychom se setkali se zástupci škol a školských zařízení a představili jim aktivity MAS, které pro ně v tomto školním roce chystáme.

  více
 • Podpora polytechniky v České Třebové úspěšně zahájena

  Podpora polytechniky v České Třebové úspěšně zahájena

  Že ani o prázdninách nezahálíme, dosvědčuje fakt, že proběhla další schůzka k implementačním projektům MAP II. Tentokrát jsme se sešli s panem ředitelem ze VOŠ a SŠT Česká Třebová, kde budeme realizovat projekt na podporu spolupráce mezi VOŠ a SŠT Česká Třebová a českotřebovskými základními školami. Součástí tohoto projektu budou workshopy pro žáky základních škol, volnočasový kroužek i vzdělávací aktivity pro pedagogy základních škol. 

  Tento projekt je součástí velkého implementačního projektu s názvem Rozvoj spolupráce v oblasti polytechniky. 

  více
 • Schůzka k dalšímu implementačnímu projektu úspěšně za námi

  Schůzka k dalšímu implementačnímu projektu úspěšně za námi

  25. června proběhla schůzka se zástupci zapojených mateřských školek do projektu Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání. V rámci tohoto setkání jsme si připomněli, jak bude vypadat průběh projektu, ujasnili jsme si náplně práce jednotlivých pracovníků a zadali si úkoly do konce roku 2018.

   

  více
 • Od semínka po sklizeň úspěšně zahájeno úvodní schůzkou

  Od semínka po sklizeň úspěšně zahájeno úvodní schůzkou

  Další úvodní schůzku k projektům IMAP máme za sebou, tentokrát v DDM Kamarád Česká Třebová, kde budeme spolupracovat na projektu Od semínka po sklizeň, který je součástí většího projektu na téma Školní zahrady jako prostor k polytechnickému a přírodovědnému vzdělávání. 

  V rámci této schůzky jsme řešili harmonogram aktivity, organizační záležitosti i konkrétní náměty na jednotlivé workshopy, které budou v rámci projektu realizovány. 

   

  více
 • MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II schválen výběrovou komisí

  MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II schválen výběrovou komisí

  Na základě zápisu z výběrové komise, který byl zveřejněn 19. června, můžeme začít u projektu Místní akční plán vzdělávání Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II připravovat dokumenty k vydání právního aktu. 

  V průběhu příštího týdne (od 25. června) nás čekají úvodní schůzky k projektům Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ a Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání.

  více
 • Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  22. března se od 14:30 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí uskutečnilo jednání Řídící pracovní skupiny. V rámci tohoto jednání se členové Řídící pracovní skupiny věnovali tvorbě výstupů pro závěrečnou evaluaci projektu, která bude schválena 27. dubna na jednání Řídícího výboru MAP.

  více
 • Ukázkové hodiny ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí

  Ukázkové hodiny ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí

  V úterý 20. března se na Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole v Ústí nad Orlicí uskutečnily 2 ukázkové hodiny.

  Jedna ukázková hodina byla zaměřena na výuku čtení a matematiky u dětí na 1. stupni, kteří mají poruchu autistického spektra a dětí se středně těžkou mentální retardací.

  Ve druhé se účastníci dozvěděli, jak probíhá práce s dětmi s poruchou autistického spektra a s dětmi se středně těžkou mentální retardací, které se připravují na zahájení povinné školní docházky.

  Ohlasy účastníků:

  • "Přínosná, určitě se dají využití některé aktivity."
  • "Hodina byla velmi povedená. Díky moc."
  • "Milá příjemná atmosféra, kde se děti cítí dobře a práce je baví."
  • "Inspirativní ukázka práce s nemluvícími dětmi."
  • "Zajímavý a poučný náhled do hodiny ve speciální škole."
  • "Skvěle zvládnutá hodina ve třídě s autisty."

  Chtěli bychom poděkovat učitelskému sboru za ochotu vézt ukázkové hodiny a paní ředitelce za umožnění uspořádat na její škole tyto vzdělávací aktivity. 

  více
 • Za MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová do VIDY míří Dům dětí a mládeže Kamarád

  Za MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová do VIDY míří Dům dětí a mládeže Kamarád

  Za prvenství v soutěži o nejlepší (mimo) školní projekt v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová dnes převzaly cenu paní ředitelka Jana Endyšová z DDM Kamarád s Pavlou Šedivou, vedoucí z Klubu Rébus. Cenu předala za Řídící výbor MAP paní místostarostka Žáčková! I my se za realizační tým připojujeme s gratulací a přejeme šťastnou cestu 28.3. do VIDY !!

  více
 • Ukázková hodina na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori 8. března

  Ukázková hodina na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori 8. března

  Že je o téma výuky v prostředí Montessori zájem jsme se mohli přesvědčit 8. března během ukázkové hodiny na téma Český jazyk a matematika v prostředí Montessori, která proběhla v Základní škola Na rovině v České Třebové. V rámci dopoledního bloku se účastníci seznámili se základními prvky, na kterých je výuka postavena, získali inspiraci pro využití různých typů didaktických pomůcek a sdíleli své zkušenosti.  

  Ohlasy účastníků:

  • "Zajímavá, kreativní, respektující."
  • "Aktivní, pozitivní, fungující."
  • "Velmi klidní a pozitivní atmosféra."
  • "Takto si představuji vzdělávání dětí bez stresu s výsledkem skvělých lidí v dospělosti."

  Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Barboře Jasanské a paní ředitelce Slavomíře Petrové za možnost zorganizování ukázkové hodiny. 

  více
 • Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

  Poskytnout podnětné prostředí pro sdílení zkušeností jak žákům tak pedagogům, vytvořit žákům žákovských parlamentů prostor k setkání se senátorem, který zastupuje území, ve kterém žijí a rozšířit povědomí o ostatních žákovských parlamentech z regionu měl za úkol společný výjezd žákovských parlamentů zapojených do projektu MAP. 

  5. března se uskutečnilo setkání s panem senátorem Petrem Šilarem, který zastupuje okres Ústí nad Orlicí v Senátu ČR. Žákovské parlamenty se podívaly do historických prostor Senátu a diskutovaly s panem senátorem.

  Doufáme, že nové vědomosti a zkušenosti žáci a pedagogové plně využijí.

  Chtěli bychom poděkovat panu senátorovi Petru Šilarovi za vstřícnost při organizování této aktivity a za ochotu se s zástupci žákovských parlamentů sejít.

  více