• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Setkání pracovních skupin - říjen

Setkání pracovních skupin - říjen

V říjnu se opět sešly pracovní skupiny z SO ORP Žamberk a Králíky i z SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Tentokrát proběhlo jednání nejen pracovních skupin pro financování, pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti, ale také jednání Řídící pracovní skupiny, a to jak na území Žamberecka a Kralicka, tak na území Orlickoústecka a Českotřebovska.

Každá pracovní skupina má trochu jinou náplň práce, ale jejich společné úsilí by mělo vést k postupnému zlepšení a zefektivnění vzdělávacího procesu na našem území. Což obnáší nejprve zmapování problémů, které jednotlivé školy, žáky i rodiče trápí a poté i hledání možností k jejich vyřešení nebo zmírnění.

Příští jednání pracovních skupin jsou naplánována na leden a únor 2019. Pokud by vás činnost jednotlivých skupin zajímala více, podívejte se na náš web do sekce tvůrci MAP, kde mimo jiné naleznete i složení jednotlivých pracovních skupin a zápisy z jednání. 

Přidat nový komentář