• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky

Jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky

Na konci října proběhlo jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky, což je hlavní rozhodující orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na daném území realizace MAP. 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR a celkové mimořádné situaci týkající se epidemie koronaviru se jednání uskutečnilo distančně prostřednictvím e-mailové komunikace, hlasování pak probíhalo formou per rollam, a to v termínu od 23. října do 30. října 2020.

Více informací o Řídícím výboru pro SO ORP Žamberk a Králíky naleznete ZDE.

Na jednání Řídícího výboru se schvalovaly tyto dokumenty:
Strategický rámec (verze 9.0)
Jednací řád Řídícího výboru
2. Evaluační zpráva (ŽA_KR)

Průběžná sebehodnotící zpráva (ŽA_KR)

Zápis z jednání naleznete ZDE.

Následující jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky proběhne v dubnu 2021 (termín ještě bude upřesněn).

Přidat nový komentář