• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství MAP a představitelem MAP Žamberk a Králíky. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP. 

Složení Řídícího výboru

Realizátor MAP – MAS ORLICKO, z. s.

MAS ORLICKO, z.s. Ing. Ivana Vanická
MAS ORLICKO, z.s. Silvie Serbousková

Zřizovatelé - obce zřizující školy a školská zařízení, církve, soukromé

Město Žamberk - starosta Jiří Dytrt
Město Králíky - místostarosta Mgr. Martin Hejkrlík
obec Líšnice - starosta Ing. Miroslav Keprta
obec Červená Voda - místostarosta PaedDr. Miloš Harnych

Školy a školská zařízení účastnící se vzdělávacího procesu

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk Bc. Iva Pražáková
Mateřská škola Králíky, Moravská Bc. Romana Fabiánová
Základní škola a Mateřská škola Písečná, okres Ústí nad Orlicí Květoslava Stejskalová
Základní škola Letohrad, U Dvora 745 Mgr. Hana Pavlíčková
Základní škola Jablonné nad Orlicí PhDr. Simona Mikysková

Organizace zajišťující v regionu neformální a zájmové vzdělávání (mimo družin)

Strom života Lesní klub Letohrad Mgr. Veronika Peteráčová
CEMA Žamberk, z.ú. Ing. Dana Hubálková

Zástupci ZUŠ

Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí David Serbousek, dipl. um.

Organizace působící na území se sociálně vyloučenou lokalitou

nerelevantní  

Rodičovská veřejnost – doporučená školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče

  Veronika Mlkvík Tihonová
  Alena Hýblová, DiS

Ostatní

Pardubický kraj - krajský úřad Mgr. Martin Kiss
KAP Ing. Lucie Bořková
Mikroregiony viz zřizovatelé
ORP viz zřizovatelé
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí PhDr. Petra Novotná

Odkazy