• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Řídící výbor

Příští jednání proběhne 4. listopadu 2021.

Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství MAP a představitelem MAP Žamberk a Králíky. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP. 

Složení Řídícího výboru

Centrum podpory projektu SRP v daném kraji

Národní pedagogický institut ČR, krajské pracoviště Pardubice

Mgr. Petr Petrás, Ph.D.

Krajský akční plán

KAP Pardubického kraje

Mgr. Milena Kousalová

MAS působící na úzamí daného MAP

MAS ORLICKO, z.s.

Silvie Serbousková

Obce, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území

Obec Pastviny Ladislav Škůrek

Organizace neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP

Strom života Lesní klub Letohrad

Mgr. Veronika Peteráčová

Cesta pro rodinu, z.ú.

Ing. Dana Hubálková

ORP

ORP Žamberk 

Ing. Bc. Oldřich Jedlička

ORP Králíky

Antonín Vyšohlíd

Zástupce rodičů

 

PhDr. Simona Mikysková

Realizační tým MAP

MAS ORLICKO, z.s.

Ing. Ivana Vanická

Ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk

Bc. Iva Pražáková 

Základní škola a Mateřská škola Písečná

Mgr. Květoslava Stejskalová

Základní škola Letohrad, U Dvora 745

Mgr. Bc. Hana Pavlíčková

Školní družiny, školní kluby

Základní škola Králíky

Bc. Klímová Kristýna

Učitelé

Mateřská škola Králíky

Bc. Kainková Jarmila

Zástupce Pracovní skupiny pro financování

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Mgr. Vratislav Šembera

Zřizovatelé škol

Obec Červená Voda

PaedDr. Miloš Harnych

Krajský úřad Pardubického kraje

Mgr. Martin Kiss

Město Letohrad

Petr Fiala

ZUŠ

Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí

David Serbousek, dipl. um.

Instituce, které spolupracují se školami

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

PhDr. Petra Novotná

Odkazy